Ajankohtaista Pinkjärvellä

Uusi Pinkjärven ja Lastensuon hoito- ja käyttösuunnitelma julkaistu

(Päivitetty 9.9.2022) 
Suunnitelmassa on analysoitu keskeisiin arvoihin kohdistuvat uhat ja asetettu päämäärät, tavoitteet ja toimenpiteet uhkien torjumiseksi ja alueiden kehittämiseksi. 
Suunnitelman päämäärinä ovat:

  • Alueiden metsien ja puustoisten soiden luonnontilan sekä lajiston tilan parantaminen. 
  • Pinkjärven luonnonrauhan ja siihen liittyvän virkistys- ja lomailukäytön häiriöttömyyden sekä positiivisen luontokokemuksen säilyminen. 
  • Pinkjärven virkistyskäyttömahdollisuuksien säilyminen hyvällä tasolla ja alueen käyttäminen myös luontomatkailun kohteena.
  • Alueilla ennallistetaan soita, pienvesiä ja metsiä. Lastensuolla tehostetaan vierasperäisten pienpetojen pyyntiä. Pinkjärvellä inventoidaan myös lajistoa ja luontotyyppejä.

Pinkjärven ja Lastensuon hoito- ja käyttösuunnitelma (5.5 MB, pdf, julkaisut.fi)