Ajankohtaista Pinkjärvellä

Saukonniementie on poikki

(Päivitetty 28.11.2023)

Pinkjärven retkeilykohteisiin vievä Saukonniementie on poikki, sillä sen päälle on kaatunut suojalumen taittamia puita usean kilometrin matkalla. Tiellä ei pääse ajamaan millään ajoneuvolla. Tien päässä on tiedote ja toinen noin 0,6 kilometrin kohdalla asia on ilmaistu vetämällä tien yli lippusiima. Tilannetta pyritään korjaamaan viikon 48 aikana ja tiedotamme, kun Pinkjärven kohteet ovat taas saavutettavissa.

Uusi Pinkjärven ja Lastensuon hoito- ja käyttösuunnitelma julkaistu

(Päivitetty 9.9.2022) 
Suunnitelmassa on analysoitu keskeisiin arvoihin kohdistuvat uhat ja asetettu päämäärät, tavoitteet ja toimenpiteet uhkien torjumiseksi ja alueiden kehittämiseksi. 
Suunnitelman päämäärinä ovat:

  • Alueiden metsien ja puustoisten soiden luonnontilan sekä lajiston tilan parantaminen. 
  • Pinkjärven luonnonrauhan ja siihen liittyvän virkistys- ja lomailukäytön häiriöttömyyden sekä positiivisen luontokokemuksen säilyminen. 
  • Pinkjärven virkistyskäyttömahdollisuuksien säilyminen hyvällä tasolla ja alueen käyttäminen myös luontomatkailun kohteena.
  • Alueilla ennallistetaan soita, pienvesiä ja metsiä. Lastensuolla tehostetaan vierasperäisten pienpetojen pyyntiä. Pinkjärvellä inventoidaan myös lajistoa ja luontotyyppejä.

Pinkjärven ja Lastensuon hoito- ja käyttösuunnitelma (5.5 MB, pdf, julkaisut.fi)