Retkeilyreitit ja polut

Murhisalon reittien runkona ovat Itärajan kesä- ja talviretkeilyreitit, jotka yhdistävät tulevan Kalevalapuiston alueista suuren osan. Saarijärven kierros antaa hyvän yleiskuvan alueen luonnosta. Murhisalon poluilla on rauhallista, sillä ruuhkaa ei ole.

Reittien lähtöpisteet

 • Patikoinnin voi aloittaa alueen eteläosassa Kuivajärvelle vievän tien (nro 9124) varrelta ja alueen luoteisosassa Murronmaan pysäköintialueelta.
 • Hiihtämään Itärajan talviretkeilyreitille pääsee eteläsuunnasta Kuivajärvelle vievän tien (nro 9124) varresta ja pohjoisesta Malahvianvaaraan vievän tien varresta.
 • Melomaan Yli-Vuokin vesiretkeilyreitille pääsee Alanteenjärveltä. Vesillelaskupaikka sijaitsee Kivijärvenkosken alapuolella.

Rengasreitit

 • Saarijärven kierros, 8 km. Osin Itärajan kesäretkeilyreittiä kulkeva reitti on pituudeltaan 8 km. Reitti on merkitty punaisin maalimerkein. Suositeltava kulkusuunta on myötäpäivään.
  • Reitti lähtee Kuivajärvelle vievältä tieltä (nro 9124) tehden kierroksen Saarisuon soidensuojelualueella. Saarisuon pohjoisosassa polku yhtyy Itärajan kesäretkeilyreittiin, jota kuljetaan etelään päin takaisin pysäköintialueelle. Kosteikot on pitkostettu.
  • Palvelut: Kirnulammella on laavu.
  • HUOM! Saarijärven kierroksen pitkokset ovat huonossa kunnossa. Saarijoen ylittävä silta on myös huonokuntoinen, mutta varoen kuljettavissa.

Merkityt reitit

 • Itärajan kesäretkeilyreitti, 18 km. Koko Kuhmon ja Hossan välisen Itärajan kesäretkeilyreitin pituus on 160 km. Murhisalon osuuden mitta on 18 km. Reitti on merkitty sinisin maalimerkein.
  • Reitti lähtee Kuivajärvelle vievältä tieltä (nro 9124) ja nousee pohjoiseen Saarijärven ja Kirnulammen vierestä. Reitti kulkee Saunajoen ylitse ja jatkaa Iso- ja Pieni-Valkeaisen välistä. Reitti sivuaa Karhujärveä, Holstinjärveä ja Alanteenjärveä. Tammikosken ja Louhenkosken jälkeen se myötäilee Louhenjärveä ja Nivajärveä ja ylittää vesistön Siikanivassa ja Torniokosken kohdalla. Reitti nousee Malahvian tielle, josta se jatkaa kohti pohjoista Hossaan saakka.
  • Palvelut: Kirnulammen, Murhijärven, Tammikosken ja Tornionkosken laavut.
  • Nähtävyydet: Murhisaaren saunat Murhisaaressa ja Miinan kivi.

Hiihtoreitit

 • Itärajan talviretkeilyreitti, noin 23 km. Kuhmosta Hossaan kulkeva Itärajan talviretkeilyreitti on yhteensä noin 140 km:n mittainen. Se kulkee Murhisalon läpi ja on merkitty maastoon oranssein maalimerkein.
  • Kuhmon ja Suomussalmen rajalta alkava reitti käy Kuivajärvellä ja Hietajärvellä, kulkee Murhijärven ja Kivijärven välistä, kiertää Holstinjärven eteläpuolelta ja tulee Yli-Vuokin virkistyskalastusalueelle ja Malahvian tielle. Reitti jatkuu kohti pohjoista Hossaan saakka. Reitti Kuivajärveltä Malahvian tielle on noin 23 kilometriä pitkä.
  • Palvelut: Murhisalon osuudella on kaksi tulentekopaikkaa. Kuivajärvellä on hostel Domnan Pirtti (facebook.com). Yli-Vuokin virkistyskalastusalueella on talviretkeilyreitin varrella neljä vuokrakämppää sekä tulentekopaikka Paasonkoskella.
  • Reittiä ei kunnosteta talvella säännöllisesti. Itärajan talviretkeilyreitti myötäilee osittain rajavyöhykelinjaa. Rajavyöhykkeelle meneminen ilman lupaa on ehdottomasti kielletty.
 • Rengasreitti, noin 20 km. Pääsiäisen aikoihin Murhisalolle kunnostetaan hiihtolatu, jonka pituus noin 20 kilometriä. Reitti avataan hyvissä ajoin Murhisalossa järjestettävää Vienan Hiihtoa varten, muutoin sitä ei ylläpidetä.

Melontareitti

 • Yli-Vuokin vesiretkeilyreitti Alanteenjärvi - Vuokkijärvi, 12 km alueella. Vesillelaskupaikka on Alanteenjärvessä Kivijärvenkosken alapuolella. Reitille suositellaan muovikanoottia.
  • Reitti kulkee Tammikosken ja Louhenlammen kautta Louhenkoskelle, joka on kivisyytensä takia useimmiten laskukelvoton. Reitti jatkuu Louhenjokea pitkin Louhenjärveen, josta se jatkuu Virtasalmen kautta Nivajärveen ja siitä Siikanivan kautta Palojärveen. Melotaan Sikosalmea pitkin Hoikkaselälle ja Lamposelälle, josta lasketaan Palokosken kautta Juurikkalammelle ja edelleen Paasonkosken ja Saarikosken kautta Saarijärveen. Saapaskosken jälkeen seuraa Rantajärvi, Kaihlasalmi ja Takajärvi. Niskansalmen ja Kotasalmen jälkeen päästään Salmijärvelle, josta jatketaan Haaponivalle, lasketaan Haapokoski ja tullaan Haapolammille. Lasketaan Kiuaskoski ja päästään Raatelammelle. Siikakosken jälkeen laskeudutaan Vuokkijärveen.
  • Palvelut: kaksi laavua ja kolme tulentekopaikkaa. Lisäksi neljä vuokramökkiä ja Yli-Vuokin virkistyskalastusalue (eraluvat.fi).