Retkeilyreitit ja polut

Murhisalon alueella on 9 km huollettua polkureitistöä. Murhisalon poluilla on rauhallista, sillä ruuhkaa ei ole.

Reittien lähtöpisteet

 • Patikoimaan pääsee alueen eteläosasta Kuivajärventien varrelta olevalta pysäköintipaikalta. 
 • Melomaan Yli-Vuokin vesiretkeilyreitille pääsee Alanteenjärveltä. Vesillelaskupaikka sijaitsee Kivijärvenkosken alapuolella.

Murhisalon kartta (retkikartta.fi, avautuu uuteen ikkunaan).

Havumetsässä kulkeva polku. Kauempana kaksi retkeilijää kävelee polkua pitkin poispäin.

Ympyräreitit

 • Saarijärven kierros, punaiset maalimerkit.
 • Reittikierros poistettu käytöstä, järven länsipuolta kiertävät pitkokset ovat huonossa kunnossa.
 • Järven itäpuolelta menevä polkuosuus on käytettävissä. Saarijoen ylittävä silta on huonokuntoinen, mutta varoen kuljettavissa.

Merkityt reitit

 • Itärajan kesäretkeilyreitti. Murhisalon osuus 18 km, josta noin 9 km kävelykelpoista. Reitillä olevia rakenteita uusitaan kesällä 2022. 
 • Murhisalon pohjoisosassa olevaa tai siitä Martinselkoseen jatkuvaa reittiosuutta ei enää ylläpidetä. Itärajan retkeilyreitti on kuljettavissa välillä Martinselkonen-Hossa. 
 • Reitti on merkitty sinisin maalimerkein.
  • Reitti lähtee Kuivajärventieltä ja nousee pohjoiseen Saarijärven ja Kirnulammen vierestä. Saarijoen ylittävä silta on huonokuntoinen, mutta varoen kuljettavissa. Polku ylittää Saunajoen ja jatkaa Iso- ja Pieni-Valkeaisen välistä. Reitti sivuaa Karhujärveä ja Holstinjärveä ja tulee Murronmaan metsäautotien päähän.
  • Palvelut: Kirnulammen ja Murhijärven laavut.
  • Nähtävyydet: Murhisaaren saunat Murhisaaressa.

Melontareitti

 • Yli-Vuokin vesiretkeilyreitti Alanteenjärvi - Vuokkijärvi, 12 km alueella. Vesillelaskupaikka on Alanteenjärvessä Kivijärvenkosken alapuolella. Reitille suositellaan muovikanoottia.
  • Reitti kulkee Tammikosken ja Louhenlammen kautta Louhenkoskelle, joka on kivisyytensä takia useimmiten laskukelvoton. Reitti jatkuu Louhenjokea pitkin Louhenjärveen, josta se jatkuu Virtasalmen kautta Nivajärveen ja siitä Siikanivan kautta Palojärveen. Melotaan Sikosalmea pitkin Hoikkaselälle ja Lamposelälle, josta lasketaan Palokosken kautta Juurikkalammelle ja edelleen Paasonkosken ja Saarikosken kautta Saarijärveen. Saapaskosken jälkeen seuraa Rantajärvi, Kaihlasalmi ja Takajärvi. Niskansalmen ja Kotasalmen jälkeen päästään Salmijärvelle, josta jatketaan Haaponivalle, lasketaan Haapokoski ja tullaan Haapolammille. Lasketaan Kiuaskoski ja päästään Raatelammelle. Siikakosken jälkeen laskeudutaan Vuokkijärveen.
  • Palvelut: Louhenkosken laavu ja kolme tulentekopaikkaa. Lisäksi Yli-Vuokin virkistyskalastusalue (eraluvat.fi).

Yli-Vuokin melontareitti (retkikartta.fi, avautuu uuteen ikkunaan).

Järvi jonka rannoilla kasvaa havumetsää.