Retkeilyreitit ja polut

Lankut vievät puron yli ja polku jatkuu metsän siimekseen.

Mujejärven luonnonsuojelualueella on merkittyjä reittejä yhteensä 30 km. Reittimerkintänä on oranssi raita puna-musta raidan päällä. Reitit ovat korkeuseroiltaan Uuronrotkon vaativaa osuutta lukuun ottamatta helppokulkuisia. Tetrijärven kierrolla suoalueilla on kulkijoille pitkospuut. Muilla reitinosilla pitkospuiden ja maastoportaiden ylläpidosta on luovuttu ja näille erämaapoluille kannattaakin varustautua maastokelpoisin jalkinein. 

Reittien lähtöpisteet

  • Mujejärven luonnonsuojelualueelle pääsee Uuron, Peurakankaan, Hiltuslahden tai Talvilahden pysäköintialueilta.
  • Tetrijärven kierrokselle voi lähteä Talvilahden tai Hiltuslahden pysäköintialueilta.

Suosittelemme:

Polku metsäisen rinteen kupeessa. Polun molemmin puolin puuta myös maassa.

Tetrijärven kierros, 9 km

Tetrijärven kierrolle, 9 km, voi lähteä joko Hiltuslahden tai Talvilahden pysäköintialueelta. Reittimerkintänä on oranssi raita puna-mustan raidan päällä. Suositeltava kulkusuunta on vastapäivään. Hiltuslahden pysäköintialueelta lähdetään Kukonsärkkää pitkin Kukonlammen suuntaan. Kukonlammen jälkeen käännytään vasemmalle ja kuljetaan suoraan Hiltuskankaan suuntaan. Reitti kulkee Hiltuskankaan vanhan metsän läpi, jonka jälkeen käännytään vasemmalle. Reitti kulkee Tetrijärven laavun kautta Tetrijärven itärantaa seuraillen. Pohjoisrannalla on Tetrijärven vuokrakämppä, jonka luota reitti etenee Talvilahden pysäköintialuetta kohden. Pysäköintialueen jälkeen reitti kulkee Hiltuslahden suuntaan välillä Mujejärven itärantaa myötäillen. Ympyräreitin saavuttua Hiltuslahden pysäköintialueelle johtavan reitin yhtymäkohtaan, jatketaan matkaa takaisin pysäköintialueelle. Ohjeellinen kiertoaika on noin 3 - 5 tuntia.

Palvelut: Hiltuslahden ja Talvilahden pysäköintialueilla on tulentekopaikka ja kuivakäymälä sekä läheisyydessä venevalkamat. Ekopiste sijaitsee Hiltuslahden pysäköintialueella. Laavu tulentekopaikkoineen ja kuivakäymälöineen sijaitsee Tetrijärvellä, jonka pohjoisrannalla on myös vuokrakämppä.

""

 

Ympyräreitit

Kukonlammen-kierros 3 km

Kukonlammen-kierto, 3 km, lähtee Hiltuslahden pysäköintialueelta kiertäen Kukonlammen. Reittimerkintänä on oranssi raita puna-mustan raidan päällä. Suositeltava kulkusuunta on vastapäivään. Upeiden harjumaisemien äärelle pääsee Kukonsärkkää pitkin. Kukonlammen itärannan jälkeen käännytään vasemmalle, jonka jälkeen reitti kulkee Kukonlammen pohjoispuolitse. Lammen jälkeen reitillä voi ihastella suomaisemia, kunnes käännytään vasemmalle kohti Hiltuslahden pysäköintialuetta. Ennen pysäköintialuetta on Kukonlammelta Hiltuslahteen laskevan joen ylitys leveää siltaa pitkin. Ohjeellinen kulkuaika on noin 1 - 2 tuntia.

Huomioitavaa: Pitkospuiden ja maastoportaiden ylläpidosta on luovuttu ja näille erämaapoluille kannattaakin varustautua maastokelpoisin jalkinein.

Palvelut: Hiltuslahden pysäköintialueella on tulentekopaikka, kuivakäymälä ja ekopiste.

Yhteys muihin reitteihin: Kukonlammelta reittiä voi jatkaa vaikka kiertäen Hiltuskankaan hienon vanhan metsän joko pohjois- tai eteläpuolitse. Reitiltä on yhteys myös alueen eteläosaan tai pohjoisosaan, jossa on Tetrijärven kiertomahdollisuus.

""

Muut reitit

Peurakankaan pysäköintialue - Kalmoniemi, 2,5 km

Polku mutkittelee kapean harjun korkeimmalla kohdalla.

Reittimerkintänä on oranssi raita puna-mustan raidan päällä. Pienien sorakuoppien jälkeen noustaan harjulle, josta avautuu järvinäkymä. Reitti vie kapeaan, hiekkarantojen reunustamaan kauniiseen niemeen. Kalmoniemestä on palattava takaisin samaa polkua eli reitin kokonaispituus on 5 km.

Huomioitavaa: Pitkospuiden ja maastoportaiden ylläpidosta on luovuttu ja näille erämaapoluille kannattaakin varustautua maastokelpoisin jalkinein.

Palvelut: Peurakankaan pysäköintialueella on tulentekopaikka, kuivakäymälä ja kaivo.

""

Hiltuslahden pysäköintialue - Tammikämppä, 4 km

Reittimerkintänä on oranssi raita puna-mustan raidan päällä. Reitti polveilee Mujejärven rantaa seuraillen. Hienoja järvinäkymiä voi pysähtyä ihastelemaan esimerkiksi reitin puolessa välissä sijaitsevalle Mujeniemen laavulle.

Huomioitavaa: Pitkospuiden ja maastoportaiden ylläpidosta on luovuttu ja näille erämaapoluille kannattaakin varustautua maastokelpoisin jalkinein.

Palvelut: Hiltuslahden pysäköintialueella on tulentekopaikka, kuivakäymälä ja ekopiste. Mujejärven rannalla on Murtolahden laavu ja telttailualue sekä Mujeniemen laavu, joiden yhteydessä on tulentekopaikka ja kuivakäymälä. Tammikämpällä on tulentekopaikka, kuivakäymälä ja kaivo.

""

Uuron pysäköintialue - Peurakankaan pysäköintialue - Tammikämppä, 7 km

Uuron ja Peurakankaan pysäköintialueiden välinen maasto on vaativa jyrkkine nousuineen ja laskuineen. Reittimerkintänä on oranssi raita puna-mustan raidan päällä. Reitti kulkee pääasiassa ylhäällä rotkon reunaharjanteella. Polku vie läpi vanhan metsän, jossa välillä puuvanhus onkin kaatunut polulle. Nousu uuron reunalle palkitaan komeilla maisemilla. Nousun jälkeen laskeudutaan rotkon pohjalle, jossa voi hengähtää lammen rannan laavulla. Reitin varrelle mahtuu monenlaista maisemaa, sillä Peurakankaan jälkeen polku vie suomaiseman kautta Tammikämpän rantamaisemiin.

Huomioitavaa: Pitkospuiden ja maastoportaiden ylläpidosta on luovuttu ja näille erämaapoluille kannattaakin varustautua maastokelpoisin jalkinein.

Palvelut: Peurakankaan pysäköintialueella on tulentekopaikka, kuivakäymälä ja kaivo. Uuronrotkossa on laavu, tulentekopaikka ja kuivakäymälä. Tammikämpällä on tulentekopaikka, kuivakäymälä ja kaivo.