Asiakaspalvelu ja opastus

 • Pysäköintialueilla Kivaloissa ja Hangassalmenahossa on opastustaulu.
 • Lisätietoja alueesta saa Pilke-talon asiakaspalvelupisteestä.

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Tulentekopaikat ja tuvat

 • Alueella on 6 laavua tulentekopaikkoineen:
  • Hangassalmenahon pysäköintialueen yhteydessä on laavu
  • Järviaavan esteetön kotalaavu, esteettömän reitin varrella
  • Kivalon lähtöpaikan yhteydessä on laavu, jota ei toistaiseksi huolleta
  • Martimojärven laavu, joka sijaitsee suosaarekkeessa Martimojärven luoteispuolella
  • Jääkärikämpällä päivätupa ja tulentekopaikka (ylläpidosta vastaa Keminmaan kunta)
  • Kurkiojan laavu sijaitsee alueen länsirajalla hiihtoladun varrella (ylläpidosta vastaa Keminmaan kunta)

Esteetön kotalaavu, jota puut ympäröivät. Taustalla pilkistää aapasuo.

Jätehuolto

 • Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Tämä tarkoittaa sitä, että retkeilijä ottaa vastuun omista jätteistään tuomalla ne pois maastosta lajitteluun. Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä.
 • Keminmaan Kivaloiden ja Simon Hangassalmenahon pysäköintialueilla on keräysastiat lasi-, metalli- ja sekajätteelle.
 • Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Kuivakäymälät

 • Alueen laavuilla ja tuvilla on kuivakäymälät.

Yöpyminen

Telttailu ja laavut

Alueella sijaitsee kuusi laavua, joiden läheisyyteen voi leiriytyä.
Laavut sijaitsevat:

 • Kivaloiden pysäköintialueen yhteydessä (ei huoltoa toistaiseksi)
 • Hangassalmenahon pysäköintialueen yhteydessä
 • Järviaavan laidassa 
 • Martimojärven läheisyydessä (Martimojärven laavu)
 • Hiihtoreitin varrella, alueen länsirajalla (Kurkiojan laavu)
 • Jääkärikämpällä

Autio- ja varaustuvat

Alueella sijaitsee viisi autiotupaa, joista Koivuselkä ja Saunasaari sijaitsevat retkeilyreitin varrella.

Lisäksi alueella on Jääkärikämppä, joka on päivätupa.

Esteettömät palvelut

 • Hangassalmenahon laavulle on pysäköintialueelta esteetön sorastettu polku. Pysäköintipaikan ja laavun lähellä on myös esteetön käymälä.
 • Hangassalmenahon pysäköintialueelta lähtee Martimoaavan esteetön reitti Järviaavan laitaan. 
 • Järviaavan esteetön kotalaavu ja esteetön käymälä.

Esteetön käymälä-varastorakennus polun vierellä. Polku jatkuu esteettömänä pitkoksena kohti aapasuota.
 

Yöpyminen ja muut palvelut lähiseudulla

Tarkista varoitukset

Maastopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.