Asiakaspalvelu ja opastus

 • Pysäköintialueilla Kivaloissa ja Hangassalmenahossa on opastustaulu.
 • Lisätietoja alueesta saa Pilke-talon asiakaspalvelupisteestä.

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Tulentekopaikat ja tuvat

 • Alueella on 5 laavua tulentekopaikkoineen:
  • Hangassalmenahon pysäköintialueen yhteydessä on laavu
  • Kivalon lähtöpaikan yhteydessä on laavu, jota ei toistaiseksi huolleta
  • Martimojärven laavu, joka sijaitsee suosaarekkeessa Martimojärven luoteispuolella.
  • Jääkärikämpällä päivätupa ja tulentekopaikka (ylläpidosta vastaa Keminmaan kunta)
  • Kurkiojan laavu sijaitsee alueen länsirajalla hiihtoladun varrella (ylläpidosta vastaa Keminmaan kunta)
 • Autiotuvat:
 • Päivätuvat
 • Tulenteko metsäpalovaroituksen tai ruohikkopalovaaran aikana on kielletty myös tulentekopaikoilla. Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Kielto ei koske Jääkärinkämpän takkaa, eikä Koivuselän, Saunasaaren, Kaltiolammen ja Kivalon autiotupien sekä Martimo-ojan niittytuvan kamiinoita.

Jätehuolto

 • Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Tämä tarkoittaa sitä, että retkeilijä ottaa vastuun omista jätteistään tuomalla ne pois maastosta lajitteluun. Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä.
 • Keminmaan Kivaloiden ja Simon Hangassalmenahon pysäköintialueilla on keräysastiat lasi-, metalli- ja sekajätteelle.
 • Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Kuivakäymälät

 • Alueen laavuilla ja tuvilla on kuivakäymälät.

Yöpyminen

Telttailu ja laavut

Alueella sijaitsee viisi laavua, joiden läheisyyteen voi leiriytyä.
Laavut sijaitsevat

 • Kivaloiden pysäköintialueen yhteydessä (ei huoltoa toistaiseksi)
 • Hangassalmenahon pysäköintialueen yhteydessä
 • Martimojärven rannalla 1 kpl (Martimojärven laavu)
 • Hiihtoreitin varrella, alueen länsirajalla (Kurkiojan laavu)
 • Jääkärikämpällä

Autio- ja varaustuvat

Alueella sijaitsee viisi autiotupaa, joista Koivuselkä ja Saunasaari sijaitsevat retkeilyreitin varrella.

Lisäksi alueella on Jääkärikämppä, joka on päivätupa.

Esteettömät palvelut

 • Hangassalmenahon laavulle on pysäköintialueelta pyörätuolilla kuljettavat pitkokset. Pysäköintipaikan ja laavun lähellä on myös esteetön WC.
 • Hangassalmenahon pysäköintialueelta lähtee Martimoaavan esteetön reitti Järviaavan laitaan.

Yöpyminen ja muut palvelut lähiseudulla