Martimoaavan reitit                                                       

Retkeilyreitit ja polut

Retkeilijä kävelee pitkin esteetöntä poikittaislankkupitkostusta. Edessä siintää suomaisema.

Reittien lähtöpisteet

Martimoaavan esteetön reitti, 815 m / suunta


Vaativa esteetön reitti
Kuljettavissa esteettömänä vain sulan maan aikana / ei talvikunnossapitoa.

Esteettömällä reitillä on helppo tutustua suoluontoon; ihailla maisemia ja bongailla lintuja.

Lähtöpiste: Hangassalmenahon pysäköintialue (retkikartta.fi), Hangassalmen lähtöpaikalla on sorapintainen pysäköintialue. Pysäköintialue ei ole esteetön.
Osoite: Sompujärventie 31, 95200 Simo 
Koordinaatit: WGS84 lat: 65° 50.303' lon: 25° 14.830'
ETRS-TM35FIN P: 7303013 m I: 419950 m

Retkeilyrakenteet
Hangassalmenahon laavu
sijaitsee reitin lähtöpisteessä, pysäköintialueen vieressä. Taukopaikalla on esteetön käymälä. 

Järviaapa esteetön kotalaavu sijaitsee Järviaavan laidassa. Taukopaikalla on esteetön käymälä ja polttopuuvarasto.

Katselulava on esteettömän reitin päätepisteessä. Katselulavalla on penkit. Katselulavan jälkeen on risteys, josta jatkuu kapeammat pitkokset suoraan eteenpäin Järviaavan reitille sekä molemmille sivuille Martimojärven rantaan sekä luontopolulle, josta pääsee myös Järviaavan ympyräreitille. Katselulavaa kiertää puinen reunalista. Reunalistaa ei ole päädyssä risteyksen kohdalla.

Reitin varrella ei ole penkkejä. Pysäköintialueella on opastetaulu.

Reittimerkintä
Reittiä ei ole merkitty maastoon, mutta polku on päällystetty kivituhkalla ja leveällä poikittaispitkoksella. 

Ajo-ohje
Simosta tai Ranualta saavuttaessa ajetaan Simo - Ranua -tietä (nro 924) Alaniemelle. Alaniemeltä käännytään Sompujärven suuntaan (tie nro 923). Hangassalmenahon lähtöpaikka sijaitsee Sompujärventien varrella noin 3,5 km Alaniemeltä. Hangassalmen lähtöpaikalla on sorapintainen pysäköintialue. 

Kesäinen suomaisema, jossa kulkee leveä pitkostus. Pitkostuksen päässä on esteetön maisemien katselulava.

Reittikuvaus
Martimoaavan esteetön reitti kulkee Hangassalmenahon lähtöpaikalta metsän ja suon läpi Järviaavan laitaan. Esteettömällä reitillä on helppo tutustua suoluontoon; ihailla maisemia tai bongailla lintuja.

Reitti alkaa sorastetulla osuudella ja kulkee pysäköintialueelta noin 300 m matkan metsän läpi suon laitaan. Sorastetun osuuden pitkittäiskaltevuus on enintään 9 % ja poikittaiskaltevuus alle 2 %. Suolla reitti kulkee leveää poikittaispitkosta pitkin noin 180 m. Poikittaispitkososuuden alussa on parin metrin matkalta 13,5 % nousu, muutoin reitti on tasainen, kaltevuus pitkittäis- ja sivuttaissuunnassa on alle 1 %.

Reitti jatkuu jälleen sorastettuna metsässä noin 255 m saapuen Järviaavan esteettömälle taukopaikalle, kotalaavulle. Sorastetulla osuudella pitkittäiskaltevuus on enimmillään 7 %. Taukopaikalta reitti jatkuu suolla poikittaispitkoksena Järviaavan laitaan noin 80 m ja esteetön reitti päättyy katselulavalle. Takaisin palataan samaa reittiä. Reitin alussa pitkittäiskaltevuutta on alle 3 % muutaman metrin matkalta.

Esteettömän reitin pituus on 815 m / suunta

Reitin pintamateriaalina on tiivistetty kivituhka ja poikittainen puulankutus.

Kulkuväylän leveys on pääosin noin 1,4 m. Poikittaisen puulankutuksen leveys on 1,2m ja sen laidoilla kulkee puinen 7cm reunalista. Sorastetulla osuudella on yksittäisiä puita aivan reitin reunassa.

Esteettömällä reitillä ei ole reittimerkintöjä, mutta reitti on hyvin selkeä. 
Suomaiseman keskellä kulkee leveä poikittaispitkostus. Taivaalla synkkiä pilviä aurinkoisesta säästä huolimatta.
Poikittaislankutusosuudella on kaksi levennettyä kohtaamispaikkaa. Kivituhkaosuudella ei ole kohtaamispaikkoja.

Leveä puinen pitkos johtaa suolle. Pitkoksen reunoilla on puita.

Maisemien katselulava ja penkit. Taustalla metsän reunassa on laavukota ja käymälä-varastorakennus.

Luontopolku

 • Hangassalmenahon pysäköintialueelta lähtee rengasmainen 3 kilometrin mittainen lasten satuaiheinen luontopolku. Luontopolun kiertosuunta on myötäpäivään. Reitti on tasainen ja suurimmaksi osaksi pitkostettu. Reitin varrella on lintutorni, josta voi ihailla suomaisemaa. 
  • Palvelut: Pysäköintialueella on laavu, kuivakäymälä ja jätepiste.

Retkeilijä kävelee pitkospuita pitkin kesäisessä suomaisemassa.

Muut reitit

 • Martimoaavan vaelluspolku, 12,8 km kulkee Martimoaavan soidensuojelualueen halki. Pitkospuita on matkasta noin 8,5 km ja metsäisillä osuuksilla on selkeä polku ja punaiset maalimerkit. Kivaloiden päässä reitti kulkee pari kilometriä vanhaa talvitien pohjaa pitkin. Reitin varrella näkee niin rimmikkoista ja aavaa aapasuota kuin rehevää lehtokorpeakin. Reitin voi kävellä päivässä tai yöpyä sen varrella autiotuvissa.
  • Palvelut: Reitin varrella on Koivuselän autiotupa ja Saunasaaren autiotupa. Reitin päissä molempien pysäköintialueiden yhteydessä on laavu, kuivakäymälä ja jätepiste. Reitin kolmas laavu sijaitsee Martimojärvestä luoteeseen
 • Keski-Penikan näkötornin reitti, 2 km/suunta on lyhyt, mutta vaativa reitti Keski-Penikan laella sijaitsevalle näkötornille. Auto kannattaa jättää Jääkärikämpän kohdalla olevalle pysäköintialueelle (ennen Kivaloiden lähtöpaikkaa). Siitä kävellään soratietä noin 0,5 km luoteeseen, kunnes tieltä on viitta palotornille. Alkumatkan reitti kulkee helppokulkuista tienpohjaa pitkin kavuten Keski-Penikan rinnettä ylöspäin. Loppumatkasta noin 0,5 km on kivikkoista ja louhikkoista kapeaa polkua, jonka reitti on merkitty oranssilla maalilla maastoon. Näkötorni on entinen palovartijan torni, josta avautuu upeat maisemat joka ilmansuuntaan. Taukoa voi viettää näkötornin juurella Kivalon autiotuvalla.

Vaaran rinteellä on kivirakkaa. Taustalla maisema, jossa on metsää, suota ja metsäisä vaaroja.

 • Järviaavan reitti, 9 km kulkee ympyräreittinä Järviaavan ympäri ja sen suositeltava kiertosuunta on myötäpäivään. Reitillä on helppo tutustua upeaan suoluontoon; ihailla avaria maisemia, tutkia monipuolista kasvilajistoa tai bongailla lintuja. Reitti on merkitty puihin keltaisilla maalimerkeillä, joita kannattaa seurata huolellisesti. Kosteimmat kohdat reitillä on pitkostettu. Reitti alkaa Hangassalmenahon pysäköintialueelta ja kulkee ensimmäiset 4,4 km Martimoaavan vaelluspolkua pitkin. Poropellonahossa Järviaavan reitti erkanee oikealle. Järviaavan reitti liittyy lopussa lasten luontopolulle, jota pitkin matkaa lähtöpaikalle on 400 metriä.
  • Palvelut: Reitin lähtöpaikalla on laavu, kuivakäymälä ja jätteiden keräyspiste. Reitin varrella on Järviaavan esteetön kotalaavu ja kuivakäymälä sekä Martimojärven laavu, joka sijaitsee Martimojärvestä luoteeseen.

Suomaisemaa lintutornista katsottuna. Taustalla näkyy Martimojärvi.

Hiihtoreitti

 • 36 km:n pituinen, Keminmaan kunnan ylläpitämä Lautiosaari - Puukkokumpu -hiihtoreitti kulkee alueen länsiosan halki. Reitti toimii kesäisin vaellusreittinä.
  • Palvelut: Kaltiolammin autiotupa ja soidensuojelualueen rajalla sijaitseva laavu ovat hiihtoreitin varrella.

Moottorikelkkailu-ura

 • Kemistä lähtevä Ranua - Rovaniemi -reittiin yhtyvä moottorikelkkaura kulkee Martimoaavan länsiosan halki. Moottorikelkkailu-ura käy Kivalon lähtöpisteessä Martimoaavan pohjoisreunalla. Uran sijainti löytyy Metsähallituksen urakartasta (eraluvat.fi). Metsähallituksen sivuilta löytyy myös tietoa uraluvista (eraluvat.fi).