Martimoaavan reitit                                                       

Retkeilyreitit ja polut

Ihminen kävelee metsäpolulla. Reitti on merkitty punaisella maalilla puun runkoon.

Reittien lähtöpisteet

Martimoaavan esteetön reitti, 815 m / suunta

Järven-Pikkuahon taukopaikkaa rakennetaan reitin varrelle. Uusien taukopaikkarakenteiden rakennustyö ei estä reitillä kulkemista. 

Vaativa esteetön reitti
Kuljettavissa esteettömänä vain sulan maan aikana.

Lähtöpiste: Hangassalmenahon pysäköintialue (retkikartta.fi), Sompujärventie 31, 95200 Simo 

Ajo-ohje
Simosta tai Ranualta saavuttaessa ajetaan Simo - Ranua -tietä (nro 924) Alaniemelle. Alaniemeltä käännytään Sompujärven suuntaan (tie nro 923). Hangassalmenahon lähtöpaikka sijaitsee Sompujärventien varrella noin 3,5 km Alaniemeltä. Hangassalmen lähtöpaikalla on sorapintainen pysäköintialue. Pysäköintialueella ei ole esteettömäksi merkittyä pysäköintipaikkaa.

Metsässä kulkee sorastettu leveä reitti. Oikealla reitin reunassa on puupölkkyjä penkkeinä.
Reittikuvaus
Martimoaavan esteetön reitti kulkee Hangassalmenahon lähtöpaikalta metsän ja suon läpi Järviaavan laitaan. Esteettömällä reitillä on helppo tutustua suoluontoon; ihailla maisemia tai bongailla lintuja.

Reitti alkaa sorastetulla osuudella ja kulkee pysäköintialueelta noin 300 m matkan metsän läpi suon laitaan. Suolla reitti kulkee leveää poikittaispitkosta pitkin noin 180 m. Reitti jatkuu jälleen sorastettuna metsässä noin 255 m saapuen Järven-Pikkuahon taukopaikalle (taukopaikan rakennus on vielä kesken). Taukopaikalta reitti jatkuu suolla poikittaispitkoksena Järviaavan laitaan noin 80 m ja esteetön reitti päättyy katselulavalle. Takaisin palataan samaa reittiä.

Esteettömän reitin pituus on 815 m / suunta

Reitin pintamateriaalina on tiivistetty kivituhka ja poikittainen puulankutus.

Kulkuväylän leveys on pääosin noin 1,4 m. Poikittaisen puulankutuksen laidoilla kulkee puinen reunalista. Sorastetulla osuudella on yksittäisiä puita aivan reitin reunassa.

Esteettömällä reitillä ei ole reittimerkintöjä, mutta reitti on hyvin selkeä. 

Poikittaislankutusosuudella on kaksi kohtaamispaikkaa. Kivituhkaosuudella ei ole kohtaamispaikkoja.

Reitillä ei ole merkittäviä nousuja tai sivuttaiskaltevuutta. Pienet epätasaisuudet ovat mahdollisia.

Opastetaulu löytyy pysäköintialueen laidasta.

Hangassalmenahon taukopaikka sijaitsee reitin lähtöpisteessä, pysäköintialueen vieressä. Taukopaikalla on esteetön käymälä.

Järven-Pikkuahon taukopaikka on rakenteilla esteettömän reitin loppupäähän. Taukopaikan odotetaan valmistuvan keväällä 2023.

Katselulava on esteettömän reitin päätepisteessä. Katselulavan jälkeen on risteys, josta jatkuu kapeammat pitkokset suoraan eteenpäin sekä molemmille sivuille. Katselulavaa kiertää puinen reunalista. Reunalistaa ei ole päädyssä risteyksen kohdalla.

Reitin varrella ei ole penkkejä.

Leveä puinen pitkos johtaa suolle. Pitkoksen reunoilla on puita.
Puinen lava suolla. Lavan takan jatkuu kapea pitkos ja oikealla on kyltti, joka osoittaa luontopolulle ja lintutornille.

Luontopolku

 • Hangassalmenahon pysäköintialueelta lähtee rengasmainen 3 kilometrin mittainen lasten satuaiheinen luontopolku. Luontopolun kiertosuunta on myötäpäivään. Reitti on tasainen ja suurimmaksi osaksi pitkostettu. Reitin varrella on lintutorni, josta voi ihailla suomaisemaa. 
  • Palvelut: Pysäköintialueella on laavu, kuivakäymälä ja jätepiste.

Retkeilijä kulkee suolla pitkospuita pitkin. Suolla kasvaa pieniä puita ja tupasvilloja.

Muut reitit

 • Martimoaavan vaelluspolku, 12,8 km kulkee Martimoaavan soidensuojelualueen halki. Pitkospuita on matkasta noin 8,5 km ja metsäisillä osuuksilla on selkeä polku ja punaiset maalimerkit. Kivaloiden päässä reitti kulkee pari kilometriä vanhaa talvitien pohjaa pitkin. Reitin varrella näkee niin rimmikkoista ja aavaa aapasuota kuin rehevää lehtokorpeakin. Reitin voi kävellä päivässä tai yöpyä sen varrella autiotuvissa.
  • Palvelut: Reitin varrella on Koivuselän autiotupa ja Saunasaaren autiotupa. Reitin päissä molempien pysäköintialueiden yhteydessä on laavu, kuivakäymälä ja jätepiste. Reitin kolmas laavu sijaitsee Martimojärvestä luoteeseen
 • Keski-Penikan näkötornin reitti, 2 km/suunta on lyhyt, mutta vaativa reitti Keski-Penikan laella sijaitsevalle näkötornille. Auto kannattaa jättää Jääkärikämpän kohdalla olevalle pysäköintialueelle (ennen Kivaloiden lähtöpaikkaa). Siitä kävellään soratietä noin 0,5 km luoteeseen, kunnes tieltä on viitta palotornille. Alkumatkan reitti kulkee helppokulkuista tienpohjaa pitkin kavuten Keski-Penikan rinnettä ylöspäin. Loppumatkasta noin 0,5 km on kivikkoista ja louhikkoista kapeaa polkua, jonka reitti on merkitty oranssilla maalilla maastoon. Näkötorni on entinen palovartijan torni, josta avautuu upeat maisemat joka ilmansuuntaan. Taukoa voi viettää näkötornin juurella Kivalon autiotuvalla.

Vaaran rinteellä on kivirakkaa. Taustalla maisema, jossa on metsää, suota ja metsäisä vaaroja.

 • Järviaavan reitti, 9 km kulkee ympyräreittinä Järviaavan ympäri ja sen suositeltava kiertosuunta on myötäpäivään. Reitillä on helppo tutustua upeaan suoluontoon; ihailla avaria maisemia, tutkia monipuolista kasvilajistoa tai bongailla lintuja. Reitti on merkitty puihin keltaisilla maalimerkeillä, joita kannattaa seurata huolellisesti. Kosteimmat kohdat reitillä on pitkostettu. Reitti alkaa Hangassalmenahon pysäköintialueelta ja kulkee ensimmäiset 4,4 km Martimoaavan vaelluspolkua pitkin. Poropellonahossa Järviaavan reitti erkanee oikealle. Järviaavan reitti liittyy lopussa lasten luontopolulle, jota pitkin matkaa lähtöpaikalle on 400 metriä.
  • Palvelut: Reitin lähtöpaikalla on laavu, kuivakäymälä ja jätteiden keräyspiste. Reitin varrella on Martimojärven laavu, joka sijaitsee Martimojärvestä luoteeseen.

Pitkospuureitti kulkee vetisen avosuon läpi. Suolla kukkiva tupasvillat ja taustalla on metsäinen kumpu. Sää on pilvipoutainen.

Hiihtoreitti

 • 36 km:n pituinen, Keminmaan kunnan ylläpitämä Lautiosaari - Puukkokumpu -hiihtoreitti kulkee alueen länsiosan halki. Reitti toimii kesäisin vaellusreittinä.
  • Palvelut: Kaltiolammin autiotupa ja soidensuojelualueen rajalla sijaitseva laavu ovat hiihtoreitin varrella.

Moottorikelkkailu-ura

 • Kemistä lähtevä Ranua - Rovaniemi -reittiin yhtyvä moottorikelkkaura kulkee Martimoaavan länsiosan halki. Moottorikelkkailu-ura käy Kivalon lähtöpisteessä Martimoaavan pohjoisreunalla. Uran sijainti löytyy Metsähallituksen urakartasta (eraluvat.fi). Metsähallituksen sivuilta löytyy myös tietoa uraluvista (eraluvat.fi).