Asiakaspalvelu ja opastus

 • Lisätietoja alueesta saa numerosta 0206 39 4620 tai rannikko(at)metsa.fi.

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

 • Luontopolun varrella on pöytä-penkki.
 • Lähin palvelukeskittymä on Paraisten keskustassa noin 9 km:n päässä Lenholmasta.

Tulenteko

 • Alueella on tulenteko kielletty.

Juomavesi

 • Luonnonsuojelualueella ei ole erillisiä vesipisteitä

Jätehuolto

 • Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Tämä tarkoittaa sitä, että retkeilijä ottaa vastuun omista jätteistään tuomalla ne pois maastosta lajitteluun.
 • Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Käymälät

 • Luontopolun varrella on kuivakäymälä.

Yöpyminen

 • Alueella ei saa yöpyä.
 • ​Lähiseudun yöpymismahdollisuuksista voi kysellä visitparainen.fi.

Esteettömät palvelut

 • Alueella ei ole erityisiä esteettömiä palveluita.
 • Retkeä suunniteltaessa kannattaa huomioida, että alueen mäkisyyden lisäksi liikkumista luontopolulla vaikeuttavat laidunaitojen ylitykset.

Muut palvelut lähiseudulla