Lenholmin perinnemaisemat

Ihmisen toiminta on vaikuttanut Lenholmin alueeseen jo kauan; Lenholm mainitaan ensi kerran aikakirjoissa jo keskiajan loppupuolella. Jo 1600- ja 1700-lukujen vaihteesta peräisin olevan kartan mukaan Lenholmissa oli laidunnukseen ja niittoon käytettyjä rantaniittyjä 23,5 tynnyrialaa (noin 11 ha). 1800-luvulla Lenholmissa tiedetään sijainneen yhden Lofsdalin tilan torpista.

Koko aluetta laidunnettiin aina 1950-luvulle saakka, jonka jälkeen laidunnuksen piirissä pidettiin ainoastaan itäistä hakaa sekä rantaniittyä. Itäistä hakaa on siis laidunnettu jo vuosisatoja. Sama käyttö jatkuu edelleen, mikä edesauttaa lajiston säilymistä. Laidunaluetta laajennettiin sekä 1980-luvun lopulla että vuonna 1998.

Lue lisää perinnemaisemista (ymparisto.fi).