Kieverrysjärvien alue on laaja ja jokseenkin yhtenäinen havumetsien, soiden ja järvien muodostama kokonaisuus. Kieverrysjärvien nähtävyyksiä ovat erityisesti alueen vesistöt ja vanhat metsät sekä upeat jäkäliköt. Alueen pohjoisosaa hallitsevat laajat avosuot ja Kieverrysjärvien erämainen maisema. Eteläosan metsiä on käsitelty 1980-luvun puolivälin jälkeen, joten sen maisemakuva on rikkonaisempi.

Metsät vesien välissä

Kangasmetsää jossa kasvaa paljon jäkälää.

Metsät ovat ikääntynyttä kuivahkoa, tuoretta ja paikoin lehtomaista kangasta sekä korpea runsaine lehtipuustoineen. Hohtavat jäkälikkökankaat tuntuvat pilvisenäkin päivänä valaisevan maiseman. Alueella vallitsee variksenmarja-puolukkatyypin metsä ja nuorta lehtipuuta on paikoin runsaasti. Metsäpalon jälkiä on alueella tasaisesti.

Vesistöt metsien ympärillä

Syksyinen järvimaisema jossa näkyy metsäisiä niemiä.

Kieverrysjärviin kuuluvat Porojärvi, Hukkalampi, Syrjänlampi, Syvälampi ja Juolunka. Samaan järviketjuun kuuluu myös alueen luoteispuolella sijaitseva Pullukanjärvi. Järvet ovat luonnontilaisia lukuun ottamatta Porojärven ja Hukkalammen länsipuolta, joka rajautuu hakkuualueeseen. Järvet ovat kauniita harjujärviä ja ne muodostavat merkittävän pienvesikokonaisuuden. Järvien välissä ja ympärillä on komeaa vanhaa mäntyharjua, kuivahkoa kangasta isoine aihkimäntyineen, keloineen ja maapuineen. Rannoilla on paikoin myös isovarpuista rämettä. Kieverrysjoki ja Russakkapuro ovat luonnontilaisia ja varsiltaan reheviä.

Elintilaa eläimille ja kasveille

Kieverrysjärvillä on tilaa monille Kainuulle tunnusomaisille eläimille ja kasveille. Alueella asustaa uhanalaisia suurpetojamme, mm. karhu ja ahma. On myös hyvin mahdollista kuulla palokärjen rummutusta ja pohjantikan naputusta.

Alueelta on löydetty myös uhanalaisia kääpiä. Näitä ovat esimerkiksi aarnikääpä, haavanpökkelökääpä, pursukääpä, välkkyludekääpä sekä raidankeuhkojäkälä.

Raidankeuhkojäkälää vanhalla haaparungolla.

Mistä nimi "Kieverrys"?

Kieverrys -sana viittaa kiemurteluun, kaarteluun. Kartalta katsottuna alueen vesistöt todellakin kiemurtelevat kankaiden ja soiden lomassa. Kieverrysjärvien järviketjuun kuuluva, alueen luoteispuolella sijaitseva Pullukanjärvi on paikallisten asukkaiden keskuudessa tunnettu paremmin nimellä Kieverrysjärvi. Tästä on koko alue saanut nykyisen nimensä.