Reittien lähtöpisteet

  • Jonkerinsalon retkeilyreitti lähtee Kangasjärven eteläpäässä sijaitsevalta Kangasvaaran pysäköintialueelta.
  • Reitillä ei ole pitkoksia, vaan se toimii ns. saapasreittinä. Varaa siis mukaan vettäpitävät jalkineet.
  • Huom! Jonkerinsalon kautta aiemmin kulkeneen Petranpolun ylläpito on lakkautettu. Reittimerkinnät näkyvät vielä paikoin maastossa ja useissa kartoissa. Reittiä pitkin voi liikkua jokaisenoikeuksin. Retkelle voi lähteä esimerkiksi Teljosta Kuhmo - Lieksa -tieltä (nro 524) noin 3 km Lieksan rajalta Kuhmoon päin, Jongunjoen Raatelammen kohdalla.

Jonkerinsalon kartta (retkikartta.fi, avautuu uuteen ikkunaan).

Jongunjoen melontareitin lähtöpaikat:

  • Siltakosken pysäköintialue Kuhmo - Lieksa -tiellä (nro 524) noin 50 km Kuhmosta Lieksan suuntaan.
  • Jonkerin lähtöpaikka noin 250 metriä pitkän pistotien päässä Kuhmo - Lieksa -tieltä (nro 524) Siltakosken pysäköintialueen pohjoispuolella.
  • Teljon vesillelaskupaikka lähellä Kuhmon ja Lieksan rajaa noin 60 km Kuhmosta Lieksan suuntaan.

Jongunjoen melontareitin kartta (retkikartta.fi, avautuu uuteen ikkunaan).

Merkityt reitit

Jonkerinsalon retkeilyreitti (ns. Hiiden polku), noin 5 km

Jonkerinsalon retkeilyreitti on sinisin maalimerkein merkitty retkeilyreitti. Huonoon kuntoon ehtineet pitkokset on poistettu, joten reitti palvelee ns. saapasreittinä. Reitti soveltuu myös aloittelijoille, mutta varsinkin rotkolaakson jyrkänteillä on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta.

Rotkolaakson reunalla kalliojyrkänteen päällä kulkee polku. Alhaalla rotkon pohjalla virtaa tummavetinen puro. Toisella rannalla on jyrkkää kalliota ja havumetsää.

Reitti lähtee Kangasjärven eteläpäässä sijaitsevalta Kangasvaaran pysäköintialueelta, josta on alueen Hiidenportin rotkolaaksoon matkaa noin 3,5 km. Rotkon pohjoisreunalla on laavu tulentekopaikkoineen. Hiidenportilta edelleen länteen Pullukanvaaralle on matkaa noin 1,5 kilometriä. Pullukanvaaralle pääsee kesäisin myös autolla, mutta pysäköintialuetta ei ylläpidetä.

Palvelut

Kangasjärven laavu ja tulentekopaikka Kangasvaaran pysäköintialueen läheisyydessä sekä Hiidenportin laavu ja tulentekopaikka.

Nähtävyydet

Hiidenportin rotkolaakso ja Jongunjoki.

Kaksi retkeilijää etenee suota ylittävillä vanhoilla pitkoksilla aurinkoisessa syyssäässä. Maassa on hieman lunta.

Muut reitit

Jonkerinsalon retkeilyreitti oli aikaisemmin osa Petranpolun reittiä, mutta tätä reittiä ei enää ylläpidetä. Paikoitellen polku ja vanhat reittimerkinnät näkyvät maastossa ja kartoilla, ja sitä voi edelleen kulkea jokaisenoikeuksin. Käytettävissä ovat myös Jonkerinsalon eteläpuolella olevat Jongunjoen melontareitin varrella sijaitsevat Teljon tulentekopaikka, Hiidenportinkosken tulentekopaikka ja Siltakosken laavu.

Etualalla suuria pyöreitä jäkäläpalleroita, taustalla havumetsää.

Melontareitit

Jongunjoen melontareitti, 70 km

Vuoksen vesistöön kuuluva Jongunjoki alkaa Kuhmon Jonkerinjärvestä ja laskee Lieksanjokeen. Jongunjoki on luonnonkaunis, erämainen ja monin paikoin vauhdikas melontareitti, jolla koko matkallaan on putousta 80 m. Reitillä voi meloa myös lyhyempiä osuuksia, esimerkiksi Jonkerinjärveltä tai Kuhmon ja Lieksan rajalla sijaitsevalta Teljon sillalta Aittokoskelle ja Aittokoskelta Viitakoskelle. Jonkerinsalon itäreunaa sivuaa 27 km pitkä Jonkeri - Aittokoski -osuus. Lähimpänä Jonkerinsaloa reitti käy Kangasjärven järviosuudella, jossa on sekä Jonkerinsalon patikoijia että melojia palveleva Kangasjärven laavu tulentekopaikkoineen. Reitti on täynnä vauhdikkaita koskia, jotka ovat hyvin laskettavissa, mutta niihin kannattaa tutustua etukäteen rannalta käsin. Kosket ovat yleisesti ottaen kivisiä. Koko Jongunjoen melontareittiin voi tutustua esimerkiksi Lieksan ulkoilukartassa (infogis.fi/lieksa).

Vuolaasti virtaava joki, rannoilla alkukesän vehreää kasvillisuutta.

Palvelut

Jonkerin kota, Kangasjärven laavu ja tulentekopaikka, Siltakosken kaksipuoleinen laavu, Hiidenportinkosken tulentekopaikka, Teljon tulentekopaikka. Lieksan puolella Otrojoen autiotupa ja sauna, Viharinkosken laavu, Aittokosken varauskämppä, sauna ja kota, Valamanjoen autiotupa, Pälvekosken kota, Laklajoen laavu, Viitakosken tulentekopaikka.

Vesillelaskupaikat

Kuhmon puolella Jonkerin lähtöpaikka Jonkerijärven rannalla, Siltakosken pysäköintialue Kuhmo - Lieksa -tiellä (nro 524) noin 50 km Kuhmosta Lieksan suuntaan sekä Teljon vesillelaskupaikka lähellä Kuhmon ja Lieksan rajaa noin 60 km Kuhmosta Lieksan suuntaan.

Lisätietoja melontareitistä voi tiedustella EräPiiralta (erapiira.fi).