Retkeilyreitit ja polut

Reittien lähtöpisteet

 • Jonkerinsalon retkeilyreitti lähtee Kangasjärven eteläpäässä sijaitsevalta Kangasvaaran pysäköintialueelta.
 • Reitillä ei ole pitkoksia, vaan se toimii ns. saapasreittinä. Varaa siis mukaan vettäpitävät jalkineet.
 • Petranpolun lähtöpaikka on Teljossa Kuhmo - Lieksa -tiellä (nro 524) noin 3 km Lieksan rajalta Kuhmoon päin, Jongunjoen Raatelammen kohdalla.
 • Jongunjoen melontareitin lähtöpaikat:
  • Siltakosken pysäköintialue Kuhmo - Lieksa -tiellä (nro 524) noin 50 km Kuhmosta Lieksan suuntaan.
  • Teljon vesillelaskupaikka lähellä Kuhmon ja Lieksan rajaa noin 60 km Kuhmosta Lieksan suuntaan.

Merkityt reitit

 • Jonkerinsalon retkeilyreitti (ns. Hiiden polku), noin 5 km, on sinisin maalimerkein merkitty retkeilyreitti. Huonoon kuntoon ehtineet pitkokset on poistettu, joten reitti palvelee ns. saapasreittinä. Reitti soveltuu myös aloittelijoille, mutta varsinkin rotkolaakson jyrkänteillä on syytä noudattaa erityistä varovaisuutta. Reitti lähtee Kangasjärven eteläpäässä sijaitsevalta Kangasvaaran pysäköintialueelta, josta on alueen Hiidenportin rotkolaaksoon matkaa noin 3,5 km. Rotkon pohjoisreunalla on laavu tulentekopaikkoineen. Hiidenportilta edelleen länteen Pullukanvaaralle on matkaa noin 1,5 kilometriä. Pullukanvaaralle pääsee kesäisin myös autolla, mutta pysäköintialuetta ei ylläpidetä.
  • Palvelut: Kangasjärven laavu ja tulentekopaikka Kangasvaaran pysäköintialueen läheisyydessä sekä Hiidenportin laavu ja tulentekopaikka.
  • Nähtävyydet: Hiidenportin rotkolaakso ja Jongunjoki.
  • Yhteys: Petranpolun retkeilyreitistöön.

Muut reitit

 • Petranpolku, 44 km. Jonkerinsalon retkeilyreitti on osa Petranpolku-retkeilyreittiä, joka yhdistyy Pohjois-Karjalasta tulevaan Karhunpolkuun. Oranssein maalimerkein merkitty Petranpolku lähtee Kuhmo - Lieksa -tieltä (524) Teljosta noin 3 km Lieksan rajalta Kuhmoon päin, Jongunjoen Raatelammen kohdalta. Tien varrella viitat opastavat kaakkoon Karhunpolulle ja luoteeseen Petranpolulle. Reitti etenee Jonkerinsalon luonnonsuojelualueelle ja sieltä edelleen välillä metsäautoteitä ja talousmetsiä pitkin Honkavaaran vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluvalle alueelle. Matka jatkuu edelleen luoteeseen Aarresärkille ja sieltä kohti Jämäsvaaraa. Loppumatkan Petranpolku kulkee Jämäsvaaran virkistysmetsässä. Petranpolku päättyy Miettulantien pysäköintialueelle.
  • Palvelut: Teljon tulentekopaikka, Siltakosken laavu, Kangasjärven laavu, Jonkerinsalon luonnonsuojelualueen Hiidenportin laavu, Honkavaaran laavu, Kaivoslammen laavu, Hanhilammen tulentekopaikka, Jämäsvaaran laavut ja tulentekopaikat.

Melontareitit

 • Jongunjoen melontareitti, 70 km. Vuoksen vesistöön kuuluva Jongunjoki alkaa Kuhmon Jonkerinjärvestä ja laskee Lieksanjokeen. Jongunjoki on luonnonkaunis, erämainen ja monin paikoin vauhdikas melontareitti, jolla koko matkallaan on putousta 80 m. Reitillä voi meloa myös lyhyempiä osuuksia, esimerkiksi Jonkerinjärveltä tai Kuhmon ja Lieksan rajalla sijaitsevalta Teljon sillalta Aittokoskelle ja Aittokoskelta Viitakoskelle. Jonkerinsalon itäreunaa sivuaa 27 km pitkä Jonkeri - Aittokoski -osuus. Lähimpänä Jonkerinsaloa reitti käy Kangasjärven järviosuudella, jossa on sekä Jonkerinsalon patikoijia että melojia palveleva Kangasjärven laavu tulentekopaikkoineen.Reitti on täynnä vauhdikkaita koskia, jotka ovat hyvin laskettavissa, mutta niihin kannattaa tutustua etukäteen rannalta käsin. Kosket ovat yleisesti ottaen kivisiä. Koko Jongunjoen melontareittiin voi tutustua esimerkiksi Visit Karelian reittisivujen tai Jongunjoen melontareitistä tehdyn kartan avulla.
  • Palvelut: Jonkerin kota, Kangasjärven laavu ja tulentekopaikka, Siltakosken kaksipuoleinen laavu, Teljon tulentekopaikka. Lieksan puolella Otrojoen autiotupa ja sauna, Viharinkosken laavu, Aittokosken varauskämppä, sauna ja kota, Valamanjoen autiotupa, Pälvekosken kota, Laklajoen laavu, Viitakosken tulentekopaikka.
  • Vesillelaskupaikat: Kuhmon puolella Siltakosken pysäköintialue Kuhmo - Lieksa -tiellä (nro 524) noin 50 km Kuhmosta Lieksan suuntaan sekä Teljon vesillelaskupaikka lähellä Kuhmon ja Lieksan rajaa noin 60 km Kuhmosta Lieksan suuntaan.
  • Lisätietoja melontareitistä Visit Karelian sivuilta sekä Kuhmon (www.kuhmo.fi) ja Karelia Expertin (www.kareliaexpert.fi) sivuilta.