Ryhmäopastukseen osallistuminen maastossa

Koululais- ja lapsiryhmien luonto-opastusta varten saa lisätietoja Opettajien sivuilta sekä Luontokeskus Petolasta. Jauhovaarassa ei järjestetä säännöllisiä opastettuja retkiä, mutta tilauksesta opastukset ovat mahdollisia.

Koululaiset tutkivat metsässä olevaa infotaulua.

Patikointi

Havumetsässä kulkeva polku joka laskeutuu suolla kulkeville pitkoksille.Jauhovaaran retkeilyreitti jakautuu kahteen eri vaihtoehtoon: Vaaran laella kiertää 1,5 km pitkä ns. yläpolku ja vaaran alareunan kautta kiertää 3,5 km pitkä ns. alapolku. Polkujen alku- ja loppuosat ovat samat. Retkeilyreitin varrella on sekä ulkomaisista että kotimaisista puulajeista kertovia opastustauluja. Lisäksi luontopolkutauluissa esitellään metsänvartijan elämää.

Nähtävyyksien ja näköalojen katselu

Jauhovaaran nähtävyyksiä ovat istutettujen ulkomaisten puulajien metsiköt, jotka selkeästi poikkeavat kainuulaisesta luonnosta. Myös sota-aikaisia puolustusrakenteita on edelleen nähtävissä. Vaaran rinteellä polun varressa on rakennettu näköalapaikka.

Kalastus

Jauhovaaran alueella on vain pieniä vesistöjä, mutta siellä voi kalastaa kalastussäädösten mukaisesti.

Kalastuslupia voi ostaa ja Metsähallituksen erälupien verkkokaupasta (eräluvat.fi).

Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi.

Muut aktiviteetit

Lumikengät nojaavat laavun seinää vasten. Laavun edessä palaa nuotio. Maassa on lunta ja taustalla metsää.

  • Hiihto maastossa: Alueella voi liikkua myös hiihtäen, mutta valmiita latuja ei ajeta. Moottorikelkkahuoltouria voi käyttää latupohjana.
  • Marjastus ja sienestys: Marjastaminen ja sienestäminen on sallittua. Alueella kasvaa puolukkaa, mustikkaa, juolukkaa ja variksenmarjaa. Soilta löytyy lakkaa ja karpaloa. Jauhovaara tunnetaan myös hyvistä sienipaikoistaan.
  • Lintujen tarkkailu: Jauhovaaran linnusto edustaa kuusi-, seka- ja lehtimetsien lajeja. Alueella on tavattu mm. Siperian taigan lintuharvinaisuus, sinipyrstö.
  • Lumikenkäily: Kohteella on hyvät mahdollisuudet lumikenkäilyyn.
  • Luontopolkuun tutustuminen: Alueen kahteen osaan jakautuvan retkeilyreitin varrella on istutetuista puulajimetsiköistä sekä kotimaisista puulajeista ja metsänvartijan elämästä kertovia luontopolkutauluja.
  • Metsästys: Jauhovaara on ollut metsästykseltä rauhoitettua aluetta vuodesta 1952 aina vuoteen 1990 asti, mutta nykyisin alueella on metsästys sallittua voimassa olevien metsästyssäädösten mukaisesti. Alue kuuluu Etelä-Kuhmon pienriistan metsästysalueeseen (lupa-alue 5619). Luvat voi ostaa Metsähallituksen erälupien verkkokaupasta (eräluvat.fi). Mahdolliset metsästysrajoitukset, katso lisätietoja (riista.fi).