Kalliokkoista järvenrantaa jolla kasvaa mäntyjä. Taustalla järvi.

Jämäsvaarassa ei ole ollut pysyvää asutusta, mutta se on tarjonnut riistamaita ja kalavesiä ympäristön asukkaille. Alueella risteilevät vanhat polut kertovat kylien välisten yhdysreittien kulkeneen sen kautta.

Metsähallitus perusti omalla päätöksellään Jämäsvaaran alueesta virkistysmetsän vuonna 2000. Virkistysmetsä ei ole suojelualue, eli retkeilyn lisäksi alueella voidaan rajoitetusti tehdä myös metsätaloustoimenpiteitä. Alue kuuluu Natura-verkostoon.

Jämäsvaaran parhaita nähtävyyksiä ja kokemuksia ovat näkymät Jämäsvaaran laelta sekä sukellukset vanhan metsän hämyisään syliin. Pieniä soita reunustavat hopeanharmaat kelot, metsissä mahtavat kilpikaarnaiset mäntyaihkit ja sammalpeitteiset maapuut saavat mielikuvituksen liikkeelle.