Asiakaspalvelu ja opastus

 • Hepokönkään pysäköintialueella on opastustaulu. Kesäaikaan avoinna olevasta, Hepokönkään putoukselle vievän tien varressa sijaitsevasta kahvilasta saa opastusta ja lähialueen esitteitä.
 • Puolangan keskustassa olevasta matkailuinfosta (puolanka.fi) saa lisätietoja sekä sieltä voi ostaa karttoja.
 • Lisätietoja alueesta antaa, Kuhmon Luontokeskus Petola, Kuhmossa.

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Kainuun alueella

 • Kainuun alueella palveluja tarjoavat yhteistyötahot
 • Näillä tahoilla on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita.

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Kahvila

 • Hepokönkään putoukselle vievän tien varressa, ennen pysäköintialuetta, on kahvila, joka on avoinna kesäkaudella vaihtelevin aukioloajoin.

Tulentekopaikka

 • Luonnonsuojelualueella avotulen tekeminen on sallittu vain putouksen yläpuolen avokodassa.
 • Hepokönkään putoukselle vievän tien varressa, kahvilan pihalla on tulentekopaikka.
 • Huomioitava, että avotulen teko metsäpalovaroituksen aikana on kielletty.

Juomavesi

 • Pintavesi, kuten järvien, jokien ja purojen vedet, kannattaa puhdistaa ennen juontia, sillä veden laatu vaihtelee alueittain.

Jätehuolto

 • Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Käymälät

 • Hepokönkään putouksen yläpuolen avokodan luona on esteetön käymälä.
 • Ennen pysäköintialuetta sijaitsevassa kesäkahvilassa on wc.

Yöpyminen

 • Luonnonsuojelualueella leiriytyminen on kielletty.

Yöpyminen lähiseudulla

Esteettömät palvelut

 • Hepokönkään putoukselle vievät polut, rakenteet ja käymälä soveltuvat pyörätuolilla liikkuville.
 • Jyrkin nousu katselutasanteelle johtavalla luiskalla on 8 %.
 • Hepokönkään kesäkahvilaan pääsee pyörätuolilla.

Muut palvelut lähiseudulla

Tarkista varoitukset

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.

Tulentekopaikoilla joukolla tulistelu lisää koronaviruksen tartuntavaaraa. Katso koronavirusohjeet retkeilijälle.

Hepokönkään esite


Pdf, 2,3 Mt (julkaisut.metsa.fi)