Ahkion kunnon tarkistus, huolto ja kuljetus

Ahkion käyttö ja ennaltaehkäisevä tarkistus

Jos mahdollista, kannattaisi reitin valinnassa välttää sivurinteitä, ryteikköjä ja muita vastaavia riskimaastoja. Pehmeässä lumessa voi olla tarpeen käydä ensin hiihtämässä "ränni" ilman ahkiota, tämä säästää sekä ahkiota että retkeilijää.

Ahkion jalasten kiinnitys meneillään. Kuva: Tuomo Väliaho

Liian jyrkissä käännöksissä saattavat aisat hajota. Aisojen vetonarua on syytä pitää kireällä ja siirtää joka päivä hieman, ettei naru kulu yhdeltä kohtaa liikaa. Aisan kiinnitysremmit tulee olla myös kireällä, ilman klappia. Ahkio tulisi lastata siten, että painopiste on mahdollisimman alhaalla ja keskellä, silloin ahkion kulku on vakaampaa. Tarkistamalla vaelluksilla ahkio rutiininomaisesti joka päivä, välttyy monelta vialta jo etukäteen.