Aulangon rehevä luonto

Aulangon alue kuuluu eteläiseen havumetsä-vyöhykkeeseen, jossa karut ja viljavat metsätyypit vaihtelevat. Aulangon luonto on kuitenkin poikkeuksellisen rehevää ja luonnonsuojelualueelta löytyvät lähes kaikki Suomessa luonnonvaraisena esiintyvät jalopuulajit. Alueen monipuoliseen linnustoon kuuluvat muun muassa puukiipijä, pikkutikka, pähkinähakki, lehtopöllö, hippiäinen ja useita tiaislajeja.

Myös luonnonsuojelualueen ympäristön luonto on rehevää. Siellä kasvavat muun muassa harvinaiset ja rauhoitetut kynäjalava sekä hämeenkylmänkukka. Lähialueilla esiintyy myös liito-oravia.

Puistometsä

Maaperän rehevyyden lisäksi Aulangon luonnonsuojelualueen kasvilajistoa rikastuttavat viime vuosisadan alkupuolella tehdyt istutukset. Aulangolla on puita ja pensaita yhteensä yli 140 eri lajia. Alueen erikoisuuksia ovat muun muassa ulkomaisten puulajien metsiköt ja visakoivikot. Myös Ruusulaaksoon luontaisesti syntynyt pihlajametsikkö on harvinainen, koska Suomessa pihlaja muodostaa harvoin puhtaita metsiköitä. Istutetuista puista parhaiten säilyneitä ovat erityisesti pihdat, lehtikuusi, douglaskuusi, lehmus, vaahtera, saarni ja vuorijalava. Harvinaisena tulokaslajina luonnonsuojelualueella kasvaa alppikello, joka on aikoinaan saapunut Aulangolle Keski-Euroopasta tuotujen puuntaimien mukana.

Vaahtera kukkii toukokuulla. Kuva: Outi Mäenpää

Aulangonjärvi ja Aulangonvuori

Aulangonjärvi on luonnonsuojelualueen merkittävin vesistö. Se kuroutui itsenäiseksi järveksi vuosien 1819 ja 1924 välillä, kun Vanajaveden pintaa laskettiin yhteensä kolme metriä. Järven rannasta kohoaa jylhä Aulangonvuori, jonka korkeus merenpinnasta on noin 150 m ja Aulangonjärvestä noin 70 m. Aulangonvuorelta aukeaa näköala myös kansallismaisemaamme Vanajaveden laaksoon.

Lue lisää Vanajaveden laakson kansallismaisemasta.  

Myrskyn merkkejä

Vuoden 2001 marraskuussa luonnonsuojelualueella riehui Janikaksi nimetty myrsky, joka kaatoi useita puita ja jopa kokonaisen metsikön. Myrskyn runtelemien alueiden annetaan metsittyä luontaisesti. Myrskyn jättämiä jälkiä voi parhaiten nähdä Molkkarinmäen alueella. Puita kaatui myös Aulangonvuorelta sekä Aulangonjärven rannalta Aulangonniemestä.