Retkeilyreitit ja polut

Reittien lähtöpisteet 

  • Viiankiaavan Kersilön luontopoluille pääsee Kersilön kylän pohjoispäästä nro 4-tieltä (E75) käännyttäessä Moskuvaaran tielle, jossa välittömästi on pysäköintipaikka, käymälä ja lähtöopaste. Polut on pääosin pitkostettuja. Pitkokset ovat päässet jo huonoon kuntoon, olkaa varovaisia luontopoluilla liikkuessa.
  • Viiankiaavan Siurunmaan luontopolku lähtee Siurunmaan kylästä Tanhua-Savukoskitieltä nro 967 käännyttäessä Myllykylänpään tielle. Siellä on pysäköintipaikka ja lähtöopaste. Polku on pääosin pitkostettu.  

Pitkospolku kulkee koivuja kasvavan lehtomaisen metsän läpi. Koivujen lehdissä on jo aavistus ruskan värejä.

Luontopolut

Viiankiaavan soidensuojelualueella on kahdessa kohteessa luontopolkuja.

  • Kersilön kylän pohjoispäästä pääsee rengasmaisille luontopoluille. Lyhyemmän pituus on 4,3 km ja pidemmän pituus on 7,1 km. Luontopoluilla on opastetauluja, jotka kertovat luonnontilaisesta aapasuoluonnosta; arvokkaista letoista ja lähteistä, uhanalaisista kasvi- ja lintulajeista. Opastetauluista saa myös ohjeita alueella liikkumiseen ympäristöystävällisesti. Luontopolut on pääsääntöisesti pitkostettu. Polkujen lähtöpisteessä on kuiväkäymälä. Pidemmän polun varrella on kota ja laavu liitereineen ja kuivakäymälöineen, yksi levähdyspenkki sekä polun päässä luontotorni. Lyhyemmän polun varrella on kota, kuivakäymälä, liiteri ja vedenottopaikka. Lyhyempi polku on suljettu kesällä 2018 huonokuntoisten pitkosten takia. Suljettu osuus on n. 500 metrin pituinen oikopolku Viiankijärven kodalle. Pidempi reitti on auki, mutta silläkin on huonokuntoisia pitkoksia. Olkaa varovaisia.
  • Siurunmaan luontopolulle, 1,7 km, on opastus Tanhua-Savukoski-tieltä. Siurunmaan polku kulkee pysäköintipaikalta Viiankiaavan reunalle, missä on laavu ja luontotorni. Polku on yhdensuuntainen. Polun alkupäässä on opastetaulu, joka kertoo suoluonnosta.  Polun loppupäässä on luontotorni, laavu, liiteri ja kuivakäymälä.

Viiankiaavan suljettu reitinosa on merkitty alla olevaan karttaan punaisella.

 

 

Moottorikelkkailureitit ja -urat

Viiankiaavan soidensuojelualueen halki kulkee Sodankylä-Saariselkä-moottorikelkkaura sekä itä-Sodankylän moottorikelkkaura. Moottorikelkkaurien varrella näillä osuuksilla ei ole palveluita eikä rakenteita.