Mitä Viiankiaavalla voi tehdä?

Punaisia marjoja ohuiden heinänkorsimaisten varsien päässä sammalpedillä, jossa on yksittäisiä syksynkeltaisia lehtiä.

Kävellä merkityllä reitillä

Viiankiaavan soidensuojelualueella on kahdessa kohteessa luontopolkuja. Kersilön kylän pohjoispäästä pääsee rengasmaiselle luontopolulle (4,3 km). Siurunmaasta pääsee yhdensuuntaiselle luontopolulle (1,7 km).  Luontopolut on pitkostettu ja niiden varsilla on opastetauluja.

Meloa

Viiankiaavan soidensuojelualueella ei ole varsinaisia vesireittejä, mutta idässä alue rajautuu osittain Ylijokeen, jossa melonta on mahdollista.

Tarkkailla lintuja

Viiankiaavan soidensuojelualue soveltuu erinomaisesti lintujen tarkkailuun. Alueen linnusto on monipuolinen: monet peto-, metsäkana- ja sorsalinnut, metsähanhi ja kurki viihtyvät alueella. Alueella on tavattu yhteensä 90 lintulajia. Yleisin lintulaji on pajulintu; muita runsaina esiintyviä lajeja ovat mm. järripeippo, niittykirvinen ja jänkäsirriäinen. Lintujen tarkkailemiseen on rakennettu luontotorni, joka on Kersilön kylästä lähtevän pisimmän luontopolun keskivaiheilla. Luontotorni on myös Siurunmaan kylästä lähtevän luontopolun päässä.

Katsella nähtävyyksiä ja näköaloja

Viiankiaavan soidensuojelualueen luontopolun varrella on luontotorni, josta voi ihailla silmien eteen avautuvaa aapasuomaisemaa. Kirkkaalla säällä tornista voi nähdä lännen suunnalla siintävän Sattasvaaran sekä pohjoisen suunnalla Saariselän tunturialueen. Etelän suunnalla avautuu Pyhä-Luoston tunturimaisema.

Tutustua luontopolkuun

Viiankiaavan soidensuojelualueella on kahdessa kohteessa luontopolkuja. Kersilön kylän pohjoispäästä pääsee rengasmaiselle luontopolulle (4,3 km). Siurunmaasta pääsee yhdensuuntaiselle luontopolulle (1,7 km).  Luontopolut on pitkostettu ja niiden varsilla on opastetauluja.

Hiihtää maastossa

Viiankiaavan soidensuojelualueella ei ole huollettuja latuja, mutta talviseen luontoon voi tutustua vapaasti maastossa hiihdellen.

Kalastaa

Viiankiaavan soidensuojelualueen vesistöt ovat pääosin yksityisiä tai yhteisiä vesialueita. Vain pieni osa on valtion omistuksessa. Pilkkiminen ja onkiminen ovat jokamiehen oikeuksia, eikä niihin tarvita mitään lupaa. Muuhun kalastukseen tarvitaan aina maanomistajan lupa sekä kalastonhoitomaksu (eräluvat.fi).

Metsästää

Metsästystä säätelee metsästyslaki. Paikkakuntalaisilla on oikeus metsästää kotikunnassaan valtion omistamilla alueilla.

Marjastaa ja sienestää

Marjastus ja sienestys ovat jokamiehenoikeuksiin perustuvia käyttömuotoja.

Uida

Viiankiaavan soidensuojelualueen järvissä ja lammissa uiminen on sallittua, mutta alueella ei ole virallisia uimarantoja.

Liikkua lumikengillä

Viiankiaavan soidensuojelualueella on hyvät mahdollisuudet lumikenkäilyyn.