Mitä Viiankiaavalla voi tehdä?

Punaisia marjoja ohuiden heinänkorsimaisten varsien päässä sammalpedillä, jossa on yksittäisiä syksynkeltaisia lehtiä.

Kävellä merkityllä reitillä

Viiankiaavan soidensuojelualueella on kahdessa kohteessa luontopolkuja. Kersilön kylän pohjoispäästä pääsee rengasmaiselle Viiankiaavan luontopolulle (4,3 km). Siurunmaasta pääsee yhdensuuntaiselle Siurunmaan luontopolulle (1,7 km).  Luontopolut on pitkostettu ja niiden varsilla on opastetauluja.

Meloa

Viiankiaavan soidensuojelualueella ei ole varsinaisia vesireittejä, mutta idässä alue rajautuu osittain Ylijokeen, jossa melonta on mahdollista.

Tarkkailla lintuja

Viiankiaavan soidensuojelualue soveltuu erinomaisesti lintujen tarkkailuun. Alueen linnusto on monipuolinen: monet peto-, metsäkana- ja sorsalinnut, metsähanhi ja kurki viihtyvät alueella. Alueella on tavattu yhteensä 90 lintulajia. Yleisin lintulaji on pajulintu; muita runsaina esiintyviä lajeja ovat mm. järripeippo, niittykirvinen ja jänkäsirriäinen. Siurunmaan kylästä lähtevän luontopolun päässä on lintutorni.

Tutustua luontopolkuun

Viiankiaavan soidensuojelualueella on kahdessa kohteessa luontopolkuja. Kersilön kylän pohjoispäästä pääsee rengasmaiselle Viiankiaavan luontopolulle (4,3 km). Siurunmaasta pääsee yhdensuuntaiselle Siurunmaan luontopolulle (1,7 km).  Luontopolut on pitkostettu ja niiden varsilla on opastetauluja.

Hiihtää maastossa

Viiankiaavan soidensuojelualueella ei ole huollettuja latuja, mutta talviseen luontoon voi tutustua vapaasti maastossa hiihdellen.

Kalastaa

Viiankiaavan soidensuojelualueen vesistöt ovat pääosin yksityisiä tai yhteisiä vesialueita. Vain pieni osa on valtion omistuksessa. Pilkkiminen ja onkiminen ovat jokaisenoikeuksia, eikä niihin tarvita mitään lupaa. Muuhun kalastukseen tarvitaan aina maanomistajan lupa sekä kalastonhoitomaksu (eräluvat.fi).

Metsästää

Metsästystä säätelee metsästyslaki. Paikkakuntalaisilla on oikeus metsästää kotikunnassaan valtion omistamilla alueilla.

Marjastaa ja sienestää

Marjastus ja sienestys ovat jokaisenoikeuksiin perustuvia käyttömuotoja.

Uida

Viiankiaavan soidensuojelualueen järvissä ja lammissa uiminen on sallittua, mutta alueella ei ole virallisia uimarantoja.

Liikkua lumikengillä

Viiankiaavan soidensuojelualueella on hyvät mahdollisuudet lumikenkäilyyn, mutta ei merkittyjä lumikenkäilyreittejä.