Meltausjoen melontareittiselostus 43,5 km (Välikoski - Ounasjoki)

Melontareitin lähtöpisteet

  • Melontaretken voi aloittaa Unarinkönkään ja Kullelammen pohjoispuolelta Välikoskelta, jossa Unarinkylästä Niesiin menevä tie ylittää Meltausjoen. Sillan jälkeen on levike, johon voi jättää auton. Joelle pääsee levikkeen kohdalta.
  • Lähelle Meltausjokea pääsee metsäautoteitä pitkin joen molemmin puolin useista kohdista, jos haluaa valita vain lyhyen osuuden joesta melottavaksi.
  • Meltausjokea voi meloa Ounasjoelle saakka tai jatkaa melomista vielä Ounasjokea pitkin.
  • Meltausjoen kartta

Meltausjoen melontareittiselostus

Melontareittikuvauksessa on tarkasteltu jokea osuuksittain ja annettu melontavinkkejä joidenkin koskien melomiseen. Oikea ja vasen on kuvattu melontasuuntaan alavirtaan. Yleisiä melontaohjeita löydät Suomen melonta- ja soutuliiton sivuilta (melontajasoutuliitto.fi).

Kullelampi - Unarinköngäs, 3,5 km

Melontaosuus Kullelammelta Unarinkönkäälle on melko helppoa koskea ja nivaa. Ennen Unarinköngästä voi rantautua Kenttäpalon laavulle.

Unarinköngäs

Unarinköngäs on koskiluokitukseltaan II+ / III- (melontajasoutuliitto.fi) ja sen melomiseen tarvitaan hyvää melontakokemusta. Könkään voi myös ohittaa maitse oikealta, joen länsipuolen rantaa pitkin. Unarinkönkäällä on tulentekopaikka ja vuokrakämppä.

Unarinkönkään melontavinkki:

  • Unarinköngäs on kolmiosainen. Yläosa on noin 150 m pitkä vauhdikas osuus kallioiden välissä riippusillan yläpuolella. Melonta kannattaa aloittaa hieman keskilinjan vasemmalta puolelta pysytellen koko ajan keskellä tai vasemmalla. Yläosan jälkeen on pieni suvanto, jossa on mahdollisuus rantautua kallioille. Ole tarkkana, ettet ajaudu varsinaiseen könkääseen.
  • Varsinainen köngäs on lyhyt, sähäkkä putous riippusillan alapuolella. Könkäässä paras ajolinja on myös keskilinjan vasemmalla puolella. Älä mene liikaa vasemmalle, ettet laske kallioon. Könkään vaarallisin osa on oikeassa reunassa. Heti könkään jälkeen on vasemmalla akanvirta ja oikealla iso poukama kallioiden kainalossa. Alaosassa kämpän kohdalla on kallioiden ahdistama kapeikko, johon muodostuu korkeampaa ristiaaltoa. Lähtö ja alku kannattaa suorittaa oikealta kallion läheltä suunnan ollessa hieman vasemmalle. Kapeimman kohdan jälkeen melotaan suoraan alaspäin isoimpien aaltojen vierestä (tai läpi).

Unarinköngäs - Kunettikoski, 11 km

Unarinkönkään alapuolella on joitakin pienempiä melko leveitä ja matalia koskia ja nivoja, joissa tärkeintä on löytää riittävän syvä väylä etenemiseen. Koskia seuraa useiden pidempien suvantojen sarja, joiden välissä on vain pieniä koskia. Kunettikoskella on autiotupa.

Kunettikoski - Saittapenger, 7 km

Osuus on edellisen kaltaista: suvantoja ja pieniä koskia. Reitin varrella on Saittapenkereen laavu, joka sijaitsee joen itäpuolella. Paras rantautumispaikka on laavun kohdalla niemen nokassa.

Saittapenger - Marivaara, 4 km

Saittapenkereeltä eteenpäin on jonkin verran edellistä osuutta enemmän koskia, joista Pahtakoski on hieman muita vaativampi, luokkaa II (melontajasoutuliitto.fi). Pahtakoskella on kota.

Pahtakosken melontavinkki:

  • Lähtö koskeen tapahtuu keskilinjan oikealta puolelta. Kalliopahdan kohdalle mennessä siirrytään keskilinjan yli vasemmalle puolelle aika lähelle kalliota. Loppuosassa linja siirtyy taas keskemmälle ja oikealle.

Sonninjyrhämän jälkeen joki kääntyy vasemmalle. Pari sataa metriä mutkan jälkeen on helppo rantautumispaikka, jos aikoo yöpyä Marivaarassa Marivaaran tai Marituvan vuokrakämpällä. Marivaaraan johtavan tien päässä, pysäköintialueella lähellä vuokrakämppiä, on Meltausjoesta kertova opastustaulu. Myös Sonnikoskessa voi rantautua, mutta se voi olla hankalampaa.

Marivaara - Meltaus, 18 km

Marivaaralta eteenpäin joki kulkee vauhdilla. Pisin koskista on alussa oleva Pitkä-Perttaus (noin 3 km). Pitkä-Perttauksen kohdalla on laavu joen pohjoisrannalla. Meltausjoen loppuosuuden kosket ovat melko helppoja. Turvakkokönkäässä on pieni pudotus ja pari isompaa aaltoa.

Turvakkokönkään melontavinkki:

  • Ajolinja kannattaa pitää heti keskilinjan oikealla puolen.

Joki päättyy noin kilometrin mittaiseen, vauhdikkaaseen Suukoskeen, luokka II (melontajasoutuliitto.fi).

Suukosken melontavinkki:

  • Suukoskeen lähdetään hieman keskilinjan oikealta puolelta. Siitä jatketaan keskilinjalla isoimpien kivien kiertämisen määrätessä tarkemmin ajolinjan. Sillan alla on vähän isompaa aaltoa, josta mennään keskeltä. Sillan jälkeen koski vähitellen leveää ja madaltuu. Ajolinja on lopussa vasemmalla.

Melontaretken voi päättää melomalla Ounasjoen yli Meltauksen kylässä olevalle rantautumispaikalle, jossa on Rovaniemen kaupungin laavu ja jonne pääsee myös autolla.