Mitä Unarinkönkäällä voi tehdä?

Kävellä merkityllä reitillä

Pysäköintialueelta johtaa lyhyt osittain pitkostettu polku (400 m) vesiputouksen luona olevalle riippusillalle.

Meloa

Meltausjoki on suosittu melontajoki. Meltausjoki soveltuu myös useamman päivän mittaiseen melontaan ja melontamatkaa voi jatkaa Ounasjokea pitkin. Joen varrella on useita taukopaikkoja ja kämppiä, joissa voi yöpyä. Tutustu tarkemmin melontamahdollisuuksiin.

Ihminen meloo kanootilla kuohuvassa koskessa.

Katsella nähtävyyksiä

Unarinkönkään virkistysmetsän tärkein nähtävyys on Unarinköngäs eli Meltausjoessa oleva vesiputous. Unarinkönkäällä Meltausjoki virtaa 4-5 metriä syvällä kalliopahtojen välissä, josta vesi purkautuu mahtavana könkäänä eli putouksena kohti alavirtaa. Köngästä pääsee ihailemaan joen yli tehdyltä riippusillalta.

Hiihtää maastossa

Alueella ei ole latuja, mutta maastossa saa vapaasti hiihtää.

Kalastaja seisoo rantakalliolla vapa kädessään. Vieressä juoksee joki ja taustalla on metsää.

Kalastaa

Meltausjoki on suosittu kalastusalue. Meltausjoen virkistyskalastusalueelle nro 2561 (eraluvat.fi) lupia voi ostaa Metsähallituksen erälupien verkkokaupasta (eräluvat.fi). Vuorokausiluvan tai 3 tunnin kalastusluvan voi ostaa myös matkapuhelimella (eräluvat.fi). Maastossa on opaste, josta löytyvät ohjeet ja puhelinnumerot mobiililuvan ostamiseen. Alueellisen luvan lisäksi kalastajalla pitää olla kalastonhoitomaksu (eräluvat.fi) suoritettuna.

Onkiminen ja pilkkiminen ovat maksuttomia yleiskalastusoikeuksia eli jokaisenoikeuksia (ymparisto.fi). Niitä ei kuitenkaan saa harjoittaa lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoissa tai muilla vesialueilla, joissa kalastuslainsäädännön tai sen perusteella annettujen määräysten mukaan kalastaminen on kielletty.

Kalastajan on tarkistettava kalastusrajoitukset osoitteesta kalastusrajoitus.fi!

Metsästää

Meltauksen alueelle (lupa-alue nro 2614) (eraluvat.fi) myydään pienriistan metsästyslupia. Unarinköngäs ja Meltausjoki kuuluvat kyseiseen metsästysalueeseen, mutta Metsähallitus toivoo, että Unarinkönkään välittömässä läheisyydessä ei metsästettäisi, koska alueella liikkuu retkeilijöitä. Luvat voi ostaa Metsähallituksen erälupien verkkokaupasta (eräluvat.fi).

Marjastaa ja sienestää

Alueella saa vapaasti poimia marjoja ja sieniä. Alueen maastoista voi löytää lähinnä puolukkaa ja mustikkaa sekä soilta hillaa.