Saltfjärdenin aktiviteetit

Mitä Saltfjärdenillä voi tehdä?

Liikkua luonnossa jalan

Alueella ei ole varsinaisesti merkittyjä reittejä. Noin 500 metrin mittainen polku vie pysäköintialueelta lintutornille.

Ihmisiä kaukoputkien kanssa ylhäällä lintutornissa.

Tarkkailla lintuja

Saltfjärden on yksi Etelä-Suomen linnustollisesti arvokkaista kosteikoista ja siten erinomainen paikka lintujen tarkkailuun varsinkin muuttoaikoina. Alueella pysähtyy ruokailemaan ja levähtämään keväisin ja syksyisin runsaasti muuttomatkalla olevia kahlaajia, vesilintuja ja petolintuja. Ruovikoiden kätköissä voi nähdä myös alueen arvokasta pesimälinnustoa, johon kuuluu noin 40 lajia. Lintujen tarkkailua varten alueella on lintutorni, joka sijaitsee alueen länsireunalla.