Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Perämeren saarilla

Seuraavat yritykset tai muut yhteistyötahot tarjoavat palveluja Perämeren saarilla. Niillä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa, ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita (metsa.fi) toimiessaan luonnonsuojelualueella.

Opastetut palvelut

Kuljetuspalvelut

Majoitus