Asiakaspalvelu ja opastus

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Paukanevalla

Seuraavat yritykset tarjoavat palveluja Paukanevan luonnonsuojelualueella. Niillä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa, ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita (metsa.fi) toimiessaan luonnonsuojelualueella.

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Kahvilat ja ravintolat

Kaupat ja kioskit

Tulentekopaikka ja laavu

  • Lehtisalo: laavu ja tulentekopaikka.

Huomioi, että avotulenteko maastopalovaroituksen aikana on kielletty myös tulentekopaikalla.

Tulenteosta merkityllä tulentekopaikalla kerrotaan tarkemmin Retkeilyn käsikirjassa.

Juomavesi

Jätehuolto

  • Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Tämä tarkoittaa sitä, että retkeilijä ottaa vastuun omista jätteistään tuomalla ne pois maastosta lajitteluun. Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois.

  • Lue lisää roskattomasta retkeilystä. 

Käymälät

Alueella on kaksi käymälää, joista toinen on esteetön.

  • Esteetön kuivakäymälä sijaitsee lähellä valtatie 18:n levähdysaluetta esteettömän reitin alkupäässä.
  • Kuivakäymälä sijaitsee Lehtisalossa tulentekopaikan ja laavun yhteydessä.

Yöpyminen Paukanevalla

  • Kohteella ei ole yöpymiseen osoitettuja paikkoja.

Laavut

  • Lehtisalo: laavu ja tulentekopaikka, yöpyminen on sallittu jokaisenoikeudella.

Yöpyminen lähiseudulla

Esteettömät palvelut

  • Valtatie 18:n levähdysalueelta lähtee 700 m:n pituinen esteetön reitti lintulavalle. 
  • Esteetön lintulava.
  • Esteetön käymälä esteettömän reitin alussa.

Kuivakäymälä, jonne pääsee puista kävelysiltaa pitkin. Kuivakäymälä on metsässä.

Asiakaspalvelu

Suomen luontokeskus Haltia, puh. 040 163 6200 , info(at)haltia.com