Martinselkosen reitit

Reittien lähtöpisteet

 • Martinselkosen Eräkeskus, Porrasaho ja Taivalvaara, Liejukankaalle johtavan tien pää.

Martinselkosen kartta (retkikartta.fi, avautuu uuteen ikkunaan).

Merkityt reitit

Itärajan kesäretkeilyreitti, 12 km alueella

Martinselkosen Eräkeskuksen ja Taivalvaaran pysäköintialueen välinen osuus on 14,7 km. Lyhyempi reittivaihtoehto, noin 12 km, on välillä Porrasahon pysäköintialue - Taivalvaaran pysäköintialue n. 12 km. Reitti on merkitty sinisin maalimerkein.

Palvelut

 • Reitin varrella kaksi tulentekopaikkaa ja yksi autiotupa. Tulentekopaikkojen ja autiotuvan yhteydessä on kuivakäymälä.
 • Itärajan kesäretkeilyreitti jatkuu alueen ulkopuolelle, jonka varrella on Hämeahon ja Tulijärven autiotuvat.
 • Eräkeskuksen, Porrasahon ja Taivalkosken pysäköintialueilla on opastustaulu.

Reitti Lintulammen autiotuvalle, noin 1 km

Reitti vie Liejukankaan pysäköintialueelta Lintulammen autiotuvalle. Reitistä 0,5 km kulkee luonnonsuojelualueella. Reitti lähtee Liejukankaalle johtavan tien päästä. Reitti on merkitty punaisin maalimerkein.

Palvelut

Reitin alussa on opastustaulu.

Lintulammen autiotupa

Yhdyspolku Lintulampi - Teerilampi, 4,2 km

Polku yhdistää Liejukankaan pysäköintialueen sekä Lintulammen ja Teerilammen autiotuvat. Reitti poistuu käytöstä.

Hiihtoreitit ja muut talvireitit

 • Itärajan talviretkeilyreitti, 12 km alueella. Koko Itärajan talviretkeilyreitin pituus välillä Kuhmo - Hossa on noin 60 km. Martinselkosen Eräkeskuksen ja Taivalvaaran pysäköintialueen välinen osuus on noin 18 km. Siitä noin 12 km kulkee suojelualueella. Reittiä ei kunnosteta säännöllisesti, se on suunnattu koiravaljakkokäyttöön ja palvelee myös hiihtäjiä. Rajavyöhykelinjaa suurelta osin myötäilevä reitti on merkitty oranssein maalimerkein, rajavyöhykelinja on merkitty keltaisin maalimerkein.
  • Palvelut:
   • Reitin varrella on Haatajanlammen laavu tulentekopaikkoineen.
   • Laavun yhteydessä on kuivakäymälä.
   • Itärajan talviretkeilyreitti jatkuu alueen ulkopuolelle. Reitin varrella on lisää laavuja ja autiotupia.
   • Eräkeskuksen pysäköintialueella on opastetaulu.
  • Yhteys Itärajan kesäretkeilyreitin varrella sijaitsevaan Teerilammen autiotupaan.
 • Martinselkosen Eräkeskuksen talvireitistö kiertelee mm. Teerilammen sekä Lintulammen autiotuvilla. Reitit soveltuvat myös paksupyöräilyyn. Yrittäjät ylläpitävät reittiä.
 • Arolan Maatila- ja Erälomien latu kiertää Arolan tilalta (arolabear.fi) Taivalvaaralle ja takaisin. Latu-ura kulkee Taivalvaaran pohjoispuolella Itärajan kesä- ja talviretkeilyreittien mukaisesti. Yrittäjät ylläpitävät reittiä.

Melontareitti

 • Karttimojoen melontareitti, 10 km alueella. Peurokosken yläpuolelta Kulmajärveen kulkevalla melontareitillä on mittaa 12 km. Reitin voi aloittaa Pirttivaaran tien varrelta, ei pysäköintialuetta. Reitin puolivälissä on merkitty kanootinvetotaival, 400 metriä, jolta pääsee Liejunkankaalle vievästä tiestä erkanevan Palovaaran metsäautotien päähän. Reitin lopussa, Taivalkosken jälkeen, on pysäköintialue.
  Joki virtaa rauhallisesti. Ainoastaan viimeisintä koskea ennen Kulmajärveä eli Taivalkoskea ei suositella laskettavaksi. Kesäkuun loppupuolesta lähtien joen Pystykosken ja Lintulammen välistä osuutta ei yleensä pysty melomaan.

Karttimojoen melontareitin kartta (retkikartta.fi (avautuu uuteen ikkunaan).

Moottorikelkkailu-urat

 • Moottorikelkkailu-ura Suomussalmi - Pirttivaara - Hossa kulkee alueen länsipuolitse, eikä se käy Martinselkosen luonnonsuojelualueella.