Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Koskeljärvellä

 

Seuraavat yritykset tai muut yhteistyötahot tarjoavat palveluja Koskeljärvellä. Niillä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa, ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita (metsa.fi) toimiessaan Koskeljärvellä.