Koskeljärven palvelut

Asiakaspalvelu ja opastus

 • Opastetaulut ovat Uhratussa, Härkluomassa ja Latosaaressa.

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja

 • Koskeljärvellä palveluja tarjoavat yhteistyötahot
  • Näillä tahoilla on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita toimiessaan luonnonsuojelualueella.
 • Kummiyhdistys, Ala-Satakunnan Retkeilijät Ry huoltaa koko aluetta.

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Tulentekopaikat

 • Isoluodossa
 • Härkluomassa
 • Pyhäniemessä
 • Latosaaressa

Avotulen teko maastopalovaroituksen aikana on kielletty myös tulentekopaikoilla. Tarkista voimassa olevat varoitukset (ilmatieteenlaitos.fi).  Kielto ei koske keittokatoksia tai muita hormilla varustettuja tulisijoja.

Tulentekopaikka kesäisessä rannassa. Rannalla sekä kaislikossa on soutuveneitä.

Juomavesi

Alueella ei ole vesipisteitä.

Jätehuolto

 • Alueella ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois.
 • Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Käymälät

Härkluomassa, Latosaaressa, Isoluodossa, Uhratussa ja Pyhäniemessä on kuivakäymälä.

Metsän edustalla oleva puinen kuivakäymälä.

Yöpyminen

Telttailu ja laavut

Alueella on neljä laavua, jotka sijaitsevat Härkluomassa, Latosaaressa, Pyhäniemessä ja Isoluodolla. Telttailu sallittu laavupaikkojen välittömässä läheisyydessä.

Laavu sekä sen edustalla oleva tulentekopaikka. Taustalla metsää.

Esteettömät palvelut

 • Latosaaressa on matala tarkkailutasanne.
 • Latosaaren laavulle pääsee pyörätuolilla ainakin avustajan auttamana.

Metsästä johtaa polku tarkkailutasanteelle, josta aukeaa näkymät järvelle.

Asiakaspalvelu

Suomen luontokeskus Haltia, puh. 040 163 6200 , info(at)haltia.com

Tarkista varoitukset

Maastopalovaroituksen (ilmatieteenlaitos.fi) aikana tulenteko on sallittu vain hormillisilla, katetuilla tulentekopaikoilla ja tupien tulisijoissa erityistä varovaisuutta noudattaen. Sytyttäjä vastaa aina tulenteon turvallisuudesta. Huomaathan, että tulenteko voidaan kieltää paikkakohtaisesti.

Piirros tulisijasta. Piirrokseen on merkitty katto, hormi ja irti maasta.