Retkeilyreitit ja polut

Reittien lähtöpisteet

 • Julunkivelle vie metsäautotieltä lähtevä, sinisin maalimerkein merkitty polku.

Siirtolohkare alarinteessä. Lohkareen päälle on kaatunut ohut koivu. Lohkareen ympärillä kasvaa mäntyjä ja muutama kuusi. Puiden takana on järvi.

Merkityt reitit

 • Julunkiven polku, 0,7 km, vie metsäautotieltä Julunkivi-siirtolohkareelle. Polku kulkee läpi erämaisen vanhojen metsien suojelualueen. Maasto on helppokulkuista lukuun ottamatta kalliorinteitä. Reitti on merkitty sinisin reittimerkein.
  • Palvelut: Julunkiven luona on tulentekopaikka ja kuivakäymälä.
  • Nähtävää: Julunkiven mahtava siirtolohkare.
  • Yhteys: Siirtolohkareen luo voi saapua vesitse Lohikoskelta meloen tai soutaen. 

Vesi- ja melontareitit

 • Lohikosken kylältä pääsee Julunkivelle meloen ja soutaen. Välimatkaa kertyy noin 10 km. Lohikosken kylältä reitti vie Lohijärvelle, josta johtaa pitkä ja kapea Nälkösalmi Kalavedelle, jonka etelärannalla Julunkivi sijaitsee. Rannassa ei ole varsinaista rantautumispaikkaa.
  • Palvelut: Julunkiven luona on tulentekopaikka ja kuivakäymälä.
  • Nähtävää: Julunkiven siirtolohkare.