Retkeilyreitit ja polut

Reittien lähtöpisteet

Saaren kaksi lyhyttä ympyräreittiä lähtevät Itärannan tulentekopaikalta ja päättyvät samaan paikkaan. Reitit ovat osin yhteneväisiä ja reitit voikin yhdistää yhdeksi isoksi lenkiksi, jolloin vaellukselle tulee pituutta 3,7 km. Sirnitsan kierron voi aloittaa myös Eteläkulman tulentekopaikalta, josta on noin 100 metrin pisto reitille. 

Ympyräreitit

Sirnitsan kierron, 2,5 km

Henkilö kävelee polulla, joka sijaitsee harjulla. Polun varrella on myrskyn kaatamia kuolleita puita maassa ja pystyssä, mutta myös nuorta metsää. Metsän takana on järvi.

 • Sirnitsan kierron, 2,5 km, lähtö- ja päätepiste on Itärannan tulentekopaikka. Reitti on nousuiltaan ja laskuiltaan melko vaativa, mutta soveltuu tästä huolimatta aloittelevillekin retkeilijöille. Reitin voi kiertää haluamaansa suuntaan. Myötäpäivään lähdettäessä noustaan trombin tekemän tuhoalueen kautta metsikköön, josta on pisto (noin 100 m) Eteläkulman tulentekopaikalle, joka sijaitsee muinaisella järvenpohjalla. Eteläkulman tulentekopaikan ohittamisen jälkeen alkaa nousu Sirnitsan laelle. Koko nousun ajan voi ihailla hulppeita maisemia tai ihmetellä trombin voimannäytöstä. Harjun laella on kaunis männikkö. Sirnitsalta on melko vaativa laskeutuminen rehevämmälle mustikkakankaalle.

  Reitti yhtyy risteyksessä Jouhtenisen jotokseen ja reitit jatkuvat yhteneväisinä oikealle saaren keskuslaaksoon. Reitti vie nuoren metsikön läpi rehevien mustikanvarpujen peittämään männikköön. Rantaa lähestyttäessä maisema muuttuu sekametsäksi. Ennen rantaa reitiltä erkanee varsinainen Jouhtenisen jotos vasemmalle. Risteyskohdan jälkeen reitiltä näkyy yksityismetsien hakkuita. Aivan rannassa polku kaartuu jyrkästi oikealle ja jatkuu rannan suuntaisesti laiturin ohitse Itärannan tulentekopaikalle lähtö- ja päätepisteeseensä. Rantaa myötäilevällä osuudella reitti kulkee trombituhoalueella, joten maisema on sananmukaisesti kuin myrskyn jäljiltä. Reitin ohjeellinen kulkuaika on noin 2 - 3,5 h. Molemmilla ympyräreiteillä on reittimerkintänä oranssikeltainen ympyrä.

Jouhtenisen jotoksen, 2,7 km

Vanhaa kuusikkoa rinteessä, kuusten välissä kulkee kapea polku.

 • Jouhtenisen jotoksen, 2,7 km, lähtö- ja päätepiste on Itärannan tulentekopaikka. Reitti sopii maastoltaan aloitteleville retkeilijöille, mutta uusi reitti (merkitty kesällä 2006) ei ole vielä kulunut maastoon, joten reittimerkintöjä on seurattava tavanomaista tarkemmin. Reitin voi kiertää haluamaansa suuntaan. Aluksi on lähdettävä Itärannan tulentekopaikalta oikeaan, jolloin reitti nousee laiturin ohittamisen jälkeen penkereelle. Rantaa myötäilevällä osuudella reitti kulkee trombituhoalueella, joka on harvinainen näky maahan kaatuneine puineen.

  Rannasta reitti nousee tiukasti vasemmalle, jonka jälkeen reitiltä näkyy yksityismetsien hakkuita. Pian niiden jälkeen reitti kääntyy risteyskohdasta oikealle reittiä vastapäivään kuljettaessa. Tästä eteenpäin reitti ei ole vielä urautunut maastoon. Reitti kulkee muinaisrantapenkereen reunamilla ja sen oikealta puolelta onkin hauskat näkymät alemmaksi entiselle järvenpohja-alueelle. Reitti pysyttelee koko ajan muinaisrantapenkereellä, eikä laskeudu vesijättömaalle. Maasto on mäntykangasta, mutta reitin kaartaessa pohjoissuunnasta länteen sen vasemmalla puolella on yksi saaren harvoista soista. Se jää painanteeseen reitin alkaessa nousta harjulle, jonka laelta siintää oikealla puolella Höytiäinen. Reitin laskeuduttua harjulta se kaartaa etelään johtaen kauniiseen vanhaan sammalmättäiseen metsään, jonka jälkeen reitti vie jälleen muinaisrantapenkereen reunamille. Pengerosuuden jälkeen reitti jatkuu vasemmalle yhtyen Sirnitsan kiertoon.

  Reitit jatkuvat yhteneväisinä saaren keskuslaaksoon. Reitti vie nuoren metsikön läpi rehevään männikköön. Rantaa lähestyttäessä maisema muuttuu sekametsäksi, jonka jälkeen reitti laskeutuu rantaan. Reitin varrella näkyy yksityismetsien hakkuita. Aivan rannassa polku kaartuu jyrkästi oikealle ja jatkuu rannan suuntaisesti laiturin ohitse Itärannan tulentekopaikalle lähtö- ja päätepisteeseensä. Reitin ohjeellinen kulkuaika on noin 1 - 2 h. Molemmilla ympyräreiteillä on reittimerkintänä oranssikeltainen ympyrä.
  • Palvelut: Itärannan tulentekopaikka kuivakäymälöineen ja laitureineen.
  • Nähtävyydet: Entinen järvenpohja-alue eli ns.vesijättömaa.
  • Kartta: Jouhtenisen luontopolun kartta (retkikartta.fi)
  • Yhteys: Reitti on osin yhteneväinen Sirnitsan kierron kanssa.