Ilmakkiaapa kuuluu soidensuojeluohjelmaan

Soidensuojeluohjelmalla suojellaan maamme monipuolista alkuperäistä suoluontoa. Ohjelmaan kuuluu edustavimpia luonnontilaisia soitamme. Tavoitteena on näiden suoalueiden vesitalouden, kasvillisuuden ja eläimistön suojelu. Soidensuojelualueet turvaavat myös marjastuksen sekä poronhoidon alueilla.

Peräpohjalainen aapasuo

Ilmakkiaavalla vetiset rimmet ja kuivemmat jänteet eli kaarrot vuorottelevat ja kuvioivat suon pintaa. Maaston muotoja loivasti seuraileva aapasuo on Pohjois-Suomelle ominainen suotyyppien yhdistelmä, jonka syntyyn vaikuttavat runsaat kevättulvat ja talviaikainen routiminen. Tulvavesi ehkäisee rahkasammalten kasvua ja luo näin kasvumahdollisuuksia aapasoiden tyyppikasveille: lukuisille saralajeille, villoille ja raatteelle. Roudan kasaamilla jänteillä kasvaa vaivaiskoivua, suopursuja ja muita varpuja. Suotyyppeinä ovat saraneva, rimpineva ja nevaräme.

Aukea aapasuo, joka hehkuu ruskan väreissä. Suon poikki kulkee pitkospuut. Sininen pilvipoutainen taivas heijastuu suon veteen.

Alkukesästä hillat, tähtikukkaiset raatteet ja koristeelliset suovillat muodostavat laajoja näyttäviä kasvustoja. Syksyllä, kun muuttolinnut ovat poistuneet, koko suo hohtaa keltaisen, punaisen ja ruskean eri sävyjä. Ensimmäisten pakkasten saavuttua on sopiva aika lähteä keräämään suolta karpaloita.

Lintujen levähdys- ja pesimäpaikka

Keväällä ja alkukesällä Ilmakkiaapa on suolinnuston levähdys- ja pesimäpaikka. Kurki, joutsen, metsähanhi sekä monet kahlaajat ja vesilinnut ovat silloin jokapäiväisiä aavan vieraita. Ilmakkiaavalla retkeilijä saattaa myös päästä seuraamaan monenkirjavien suokukkokoiraiden turnajaisia. Kahlaaja-aika ei kestä pitkään, sillä monet niistä lähtevät paluumatkalle jo ennen juhannusta.

Aukean aapasuon poikki kulkee mutkittelevat pitkospuut. Etualalla on kaksi opastetaulua, joissa kerrotaan suosta ja sen linnuista.

 

Ilmakkiaavalla nähtyjä lintulajeja ovat mm.

 • alli
 • jänkäkurppa
 • jänkäsirriäinen
 • kapustarinta
 • kurki
 • laulujoutsen
 • metsähanhi
 • mustalintu
 • muuttohaukka
 • pikkulokki
 • pikkusirkku
 • pilkkasiipi
 • uivelo
 • sinisuohaukka
 • suokukko
 • vesipääsky

Sodankylän alueen lintuhavaintoja löytyy Sodankylän Bongariwebistä (linnut.sodankyla.fi).