Retkeilyreitit ja polut

Reittien lähtöpisteet

Harolan luontopolun alku- ja päätepiste on Harolan pysäköintialue.

Pysäköintialue, jossa auto parkissa. Pysäköintialueen vieressä on opastetaulu jonka takana on aidattu alue.

Luontopolku

  • Harolan luontopolku, 1,3 km, on ympyräreitti, joka lähtee ja päättyy Harolan pysäköintialueelta. Helppokulkuinen luontopolku kulkee kalmistoalueella, jossa on rehevää pähkinälehtoa sekä suurin osa Harolan muinaismuistoalueen rautakautisista kiviröykkiöistä. Polku kulkee osittain laitumella, jossa kesällä laiduntaa lampaita. Lampaista ei pitäisi olla kulkijoille häiriötä ja myös retkeilijöiden tulisi kunnioittaa lampaiden rauhaa. Lampaiden rauhan turvaamiseksi koirien mukana pitämistä luontopolulla ei pidetä suotavana. Lampaat ovat alueella tekemässä tärkeää luonnonhoitotyötä. Laidun on aidattu ja polku kulkee aitauksen yli portaita pitkin. Luontopolun varrella on kohdeopasteita, jotka kertovat alueen ja kiviröykkiöiden historiasta sekä laidunalueen luonnosta. Kohdeopasteiden tekstit ovat suomeksi ja ruotsiksi.
    • Palvelut: Alueella ei ole muita palveluita tai rakenteita kuin pysäköintialue ja merkitty luontopolku.
    • Nähtävyydet: Rautakautiset kiviröykkiöt sekä laidunnettu pähkinälehto ja niitty.

Puiset portaat lammasaidan yllä. Aidan vieressä polku.

Kesäinen metsä, jossa on luontopolku.