Retkeilyreitit ja polut

Reittien lähtöpisteet

Harolan luontopolun alku- ja päätepiste on Harolan pysäköintialue.

Harolan luontopolku kulkee osittain lampaiden laitumella. Kuva: Jukka Mattila

Luontopolku

  • Harolan luontopolku, 1,3 km, on rengasreitti, joka lähtee ja päättyy Harolan pysäköintialueelta. Helppokulkuinen luontopolku kulkee kalmistoalueella, jossa on rehevää pähkinälehtoa sekä suurin osa Harolan muinaismuistoalueen rautakautisista kiviröykkiöistä. Polku kulkee osittain laitumella, jossa kesällä laiduntaa lampaita. Lampaista ei pitäisi olla kulkijoille häiriötä ja myös retkeilijöiden tulisi kunnioittaa lampaiden rauhaa. Lampaiden rauhan turvaamiseksi koirien mukana pitämistä luontopolulla ei pidetä suotavana. Lampaat ovat alueella tekemässä tärkeää luonnonhoitotyötä. Laidun on aidattu ja polku kulkee aitauksen yli portaita pitkin. Luontopolun varrella on kohdeopasteita, jotka kertovat alueen ja kiviröykkiöiden historiasta sekä laidunalueen luonnosta. Kohdeopasteiden tekstit ovat suomeksi ja ruotsiksi.
    • Palvelut: Alueella ei ole muita palveluita tai rakenteita kuin pysäköintialue ja merkitty luontopolku.
    • Nähtävyydet: Rautakautiset kiviröykkiöt sekä laidunnettu pähkinälehto ja niitty.

Retkikartta.fi: Harola

Retkikohteissa lemmikkieläimet pidettävä kytkettynä. Kuva: Seppo Leinonen.

Luonnonsuojelualueilla lemmikit on pidettävä kytkettyinä.