Retkeilyreitit ja polut

Reittien lähtöpisteet

Alkkianvuoren poluille pääsee Alkkianvuorentien varressa olevan Alkkianlammen kohdalta sekä alueen eteläosasta. 

Luontopolku 

Metsäpolku ja sen vieressä isoja kiviä.

  • Alkkianvuoren luontopolkua voi kulkea 2 km tai 4,5 km pituisen lenkin. Molemmissa reittivaihtoehdoissa poluilla on jonkin verran korkeuseroja. Polku on merkitty punaisin maalimerkein. Alkkianlammelta polku nousee Alkkianvuorenrinnettä ja on osin jyrkkää ja kivikkoista. Polun varrella on opastustauluja, jotka kertovat Alkkianvuoren luonnosta, muinaisen Itämeren kehitysvaiheista sekä metsäntutkimuksesta. 
    • Reitti 2 km lähtee Alkkianlammen lähtöpisteestä, nousee Alkkianvuoren rinteelle ja laskeutuu kauniille Raatosulkonnevalle. Nevalta on viitoitus takaisin Alkkianvuorentielle.
    • Luontopolkua voi kulkea myös 4,5 km matkan, jolloin matka Raatosulkonnevalta jatkuu ohi männikkökankaiden, rehevän kuusikon ja nousee Alkkianvuoren laelle saakka. 

Muut reitit

  • Kauniston kierros, 3 km, on Ylimysnevalle rakennettu luontopolku, joka kertoo soista, soiden metsätaloudesta ja niiden tutkimuksesta. Kierrokselle pääsee Alkkianvuoren eteläosassa kulkevalta Paunukankaan metsätieltä.

Kesäinen metsä auringonpaisteessa. Luontopolulle on rakennettu pitkospuut.