Retkeilyreitit ja polut

Reittien lähtöpisteet

 • Närängän Vaaranpolun reitille pääsee Suojärven pysäköintialueilta.
 • Ölökyn ähkäsy -reitin lähtöpiste on Julma-Ölkyn pysäköintialueella. 

Närängän erämaatilan pihapiiristä pääsee myös reiteille. Kuva: Minna Koramo


Rengasreitit

Närängän vanhoja polkuja on kunnostettu Närängän erämaatilan lähireitistöksi, joista käytössä on Vaaranpolku.

Huomio! Hyöteikönsuon reitti on suljettu pitkosten huonon kunnon vuoksi!

 • Vaaranpolku, 3 km, on lähes kokonaan osa Närängän reittiä.
  • Reittimerkintä: ovat oranssit maalimerkit.
  • Vaativuus: Reitti on maaston korkeuseroista johtuen vaativa.
  • Reitti lähtee Suojärven pysäköintialueelta pitkosporrastusta pitkin ylös Närängän erämaatilalle, josta se jatkuu huipulla sijaitseville Kirkkokallion ja Yheksänsylenkallion näköalapaikoille. Halsinnorossa Vaarapolku erkanee Närängän reitistä kohti karsikkopuu Nikoa. Nikon kylkeen on veistetty vuosiluku 1876, jolloin näränkäläiset tekivät sopimuksen karhun kanssa. Nikolta reitti laskeutuu alas lähtöpaikalle.
  • Palvelut: Närängän erämaatila.
  • Nähtävyydet: Närängän erämaatila, näköalapaikat Kirkkokallio ja Yheksänsylenkallio sekä karsikkopuu Niko. Näköalapaikoilta avautuvat upeat näkymät pohjoiseen yli rannattoman metsäerämaan ja etelään Hyöteikönsuon soidensuojelualueelle.
 • Ölökyn ähkäsy -reitti, 10 km, lähtee Julma-Ölkky -järven eteläpäästä ja kiertää järven rengasreittinä.
  • Reittimerkintä: merkitty oranssein maalimerkein.
  • Vaativuus: Reitti on vaativa, sen kulkemiseen kannattaa varata aikaa noin 5 tuntia. Ölökyn ähkäsy liittyy myös Hossan kansallispuiston reittiverkostoon.
  • Palvelut: Ölökynperän laavu ja näköalatasanne sekä Julma-Ölkky -järven eteläpäässä kioskikahvio, jonka yrittäjä järjestää myös veneretkiä järvelle.

Moottorikelkkailureitit ja -urat

Hossa - Kuusamo -moottorikelkkailureitti kulkee Romevaaran alueen itärajaa ja Hyöteikön soidensuojelualueen länsireunaa.

Lähtöpisteet Närängän reiteille 

 • Närängänvaarantie 28 (93700 Kuusamo)

Retkikartta.fi: Näränkä

Retkikohteissa lemmikkieläimet pidettävä kytkettynä. Kuva: Seppo Leinonen

Luonnonsuojelualueilla lemmikit on pidettävä kytkettyinä.