Asiakaspalvelu ja opastus

 • Kuhmon luontokeskus Petola  
 • Lentuan luontotupa Lentuankosken niskalla.
  • Tuvassa on kevällä 2017 paljastunut vesivahinko ja sen vuoksi tupa ei ole käytössä
  • Luontotuvan yhteydessä oleva kota on varattavissa yksityistilaisuuksiin. Tarkemmat tiedot Kuhmon luontokeskus Petolasta
 • Maasto-opastukset koululais- ja lapsiryhmille
 • Lentuan luontotuvan ulkoseinässä on suomen-, englannin- ja venäjänkielinen maasto-opastetaulu
 • Pukkisaaressa, Selkäsaaressa, Lehtosaaressa, Salonsaaressa, Vitikkosaaressa, Kotasaaressa, ja Honkisaaressa on pienet suomenkieliset maasto-opasteet, joissa on tiivistelmä myös englanniksi.
 • Lentuan luontopolun opastustaulu (suomi, englanti) on Lentuan luontotuvan pysäköintialueella sekä Kalliolahdessa luontopolkulenkkien yhtymäkohdassa.  

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja Lentuan luonnonsuojelualueella

 • Lentuan luonnonsuojelualueella palveluja tarjoavat yhteistyötahot
  • Näillä tahoilla on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita toimiessaan luonnonsuojelualueella.

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Tulentekopaikat ja laavut

 • Lentuan kota
 • Lehtosaari: autiotupa, tulentekopaikka
 • Vitikkosaari, Vetotaival: laavu ja tulentekopaikka
 • Selkäsaaret: laavu ja tulentekopaikka
 • Pukkisaari: laavu ja tulentekopaikka
 • Salonsaari: Lehonnenän tulentekopaikka
 • Kotasaari: laavu ja  tulentekopaikka
 • Honkisaari: tulentekopaikka ja katettu vanha riihirakennus (ei autiotupavarustusta)
 • Välisuvanto Ison Lentuankosken alapuolella: laavu ja tulentekopaikka

Lentuan luonnonsuojelualueeseen rajautuvan rantojensuojeluohjelma-alueen luontopolun varrella:

 • Kallioniemi: puolikota ja tulentekopaikka sekä retkipöytä
 • Lemetinlahti: laavu ja tulentekopaikka

Lementinlahden laavu. Kuva: Kia Olin

HUOM! Metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko on kielletty myös tulentekopaikoilla.
Tulenteosta merkityllä tulentekopaikalla kerrotaan tarkemmin Retkeilyn ABC:n tulenteko-ohjeissa.

Juomavesi

 • Alueen vedet ovat tutkimattomia luonnonvesiä. Pintavesi kannattaa keittää ennen juontia, sillä veden laatu vaihtelee alueittain.
 • Retkille juomavesi on hyvä tuoda mukana.
 • Lue retkeilyn juomavesivinkit Retkeilyn ABC:sta.

Jätehuolto

 • Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Tämä tarkoittaa sitä, että retkeilijä ottaa vastuun omista jätteistään tuomalla ne pois maastosta lajitteluun. Lentuan luontotuvalla on kierrätyspiste. Maastossa voidaan kuitenkin yleensä kompostoida biojätteet ja polttaa palavat jätteet. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.
 • Lentuan luontotuvan pysäköintialueella on kierrätyspiste, jossa voi lajitella muovin, metallin, sekajätteen ja keräyslasin.

Käymälät

 • Lentuan luontotuvalla on kuivakäymälä sekä inva-kuivakäymälä.
 • Jokaisen tulentekopaikan ja laavun yhteydessä on kuivakäymälä.

Yöpyminen

Telttailu ja laavut

Tilapäinen leiriytyminen on sallittu laavujen ja tulentekopaikkojen läheisyydessä

 • Selkäsaaret: laavu ja tulentekopaikka
 • Pukkisaari: laavu ja tulentekopaikka
 • Kotasaari: laavu ja tulentekopaikka
 • Vitikkosaari, Vetotaival: laavu ja tulentekopaikka
 • Salonsaari: Lehonnenän tulentekopaikka
 • Välisuvanto Ison Lentuankosken alapuolella: laavu ja tulentekopaikka

Lentuan luonnonsuojelualueeseen rajautuvan rantojensuojeluohjelma-alueen luontopolun varrella:

 • Kallioniemi: puolikota ja tulentekopaikka
 • Lemetinlahti: laavu ja tulentekopaikka

Autiotuvat

 • Lehtosaari: autiotupa, tulentekopaikka, savusauna
 • Honkisaari: katettu vanha riihirakennus (ei autiotupavarustusta), tulentekopaikka

Lehtosaaren autiotupa. Kuva: Anitta Bednarski

Yöpyminen lähiseudulla

Liikuntaesteisten palvelut

 • Lentuan luontotupaan pääsee myös pyörätuolilla.
 • Luontotuvan yhteydessä inva-kuivakäymälä.
 • Lentuankoskelle on rakennettu 300 metrin pituudelta leveitä lankkupitkoksia, minkä ansiosta koskelle pääsee myös pyörätuolilla.

Muut palvelut lähiseudulla

Yhteistyötahojen palvelut Lentualla

Retkikohteen esite

Pdf-tiedosto 5,4 Mt (julkaisut.metsa.fi)