Mitä Ryövärinkuopalla voi tehdä?

Vanhat pitkokset kulkevat rehevän kasvillisuuden läpi kohti metsää.

Liikkua luonnossa jalan

  • Ryövärinkuopan lähteiköllä kiertää noin puolen kilometrin pituinen polku. Polku on osin pitkostettu, ja sen varrella on alueen luonnosta kertovia tauluja.

Marjastaa ja sienestää

  • Marjastus ja sienestys on sallittua jokamiehenoikeudella. Huomioi kuitenkin jyrkkien rinteiden ja upottavien kosteikkopaikkojen vaarat.