Retkeilyreitit ja polut

Pukalan virkistysmetsän reitit kulkevat pääosin metsäpoluilla, muutamin paikoin kuljetaan vanhaa metsätien pohjaa. Pukalan alue on paikoin mäkistä.

Reittien lähtöpisteet

Helpointa retki on aloittaa joltakin virkistysmetsän kolmesta pysäköintialueesta: Ruomuslahdesta, Siitinjärveltä tai Majalahdesta.

Ympyräreitit

 • Siitinjärvi - Valkeajärvi - Vähä-Musturi - Ikkala - Siitinjärvi, 6,5 km (pohjoisosa)
  Pohjoisen ympyräreitin lähtö- ja päätepiste on Siitinjärven pysäköintialue. Ikkalan kämpän eteläpuolella reitti yhdistyy eteläiseen ympyräreittiin. 
  Pohjoisen ympyräreitin maisemat ovat vaihtelevia. Polun kääntyessä Siitinjärveltä länteen Valkeajärvelle sukelletaan rehevän tervaleppäluhdan kautta korpinotkelmaan, jossa voi ihailla mm. hiirenportaita ja muita saniaisia. Välillä polku seuraa rauhallisen järven tai lammen rantaa, toisaalla kuljetaan nuorilla mäntykankailla. Ikkalan kämpän itäpuolella käväistään rehevässä haavikossa. Reitti on merkitty maastoon sinisin maalimerkein.
  • Nähtävää: Lapinrauniot polun varressa, Ikkalan kämpän luoteispuolella.
  • Palvelut: Siitinjärven tulentekopaikka ja telttailualue (paikka yhdelle teltalle), Valkeajärven tulentekopaikka ja laavu sekä Vähä-Musturin tulentekopaikka.

Metsässä kulkeva polku. Puun rungossa on kiinni on keltaiseksi maalattu puinen maalimerkki.
 

 • Majalahti - Pukala - Iililammi - Iso-Musturi - Neejärvi - Majalahti, 6,0 km (eteläosa)
  Majalahden pysäköintialue on eteläisen ympyräreitin lähtö- ja päätepiste. Iso-Musturin itäpäästä on polkuyhteys pohjoiselle ympyräreitille.
  Eteläinen ympyräreitti seurailee Pukalajärven rantoja. Rantakallioilta avautuu kauniit maisemat järvelle. Rantamaisemat vaihtuvat pohjoiseen mentäessä nuoriksi tai nuorehkoiksi havu- ja sekametsiksi. Iso-Musturista Neejärveen laskevan Rasinojan varressa on rehevämpää lehtomaista kasvillisuutta. Eteläisellä ympyräreitillä on paljon korkeuseroja. Reitti on merkitty maastoon keltaisin maalimerkein.
  • Palvelut: Roninmaan laavu ja tulentekopaikka, laavun edustalla olevassa saaressa tulentekopaikka, siltayhteys saareen.

Melontareitit

Seitsemän veden reitti

 • Reitin lähtöpisteeksi voi valita joko Sääksjärven Juurakonlahden Pukalan virkistysmetsän koillispuolella tai Sääksjärven itäpään Enokunnantien varrella. Sääksjärveltä melotaan helppoon vastavirtaan Enojärveen 300 m pitkin puroa. Enojärven Haukkaniemen länsipuolisesta lahdesta kanootit on vedettävä 300 metrin levyisen kannaksen yli Siitinjärven koillispäähän. Siitinjärven lounaiskärjessä on tulentekopaikka, jonka ohitse melotaan puroja pitkin Vähä-Musturiin ja Iso-Musturiin. Rasinoja yhdistää Iso-Musturin Neejärveen. Rasinojan varressa on kaksi lyhyttä veto-osuutta. Neejärvestä lasketaan jälleen puroa pitkin Pukalan Isolahteen. Osuudella on kaksi pientä koskea, jotka kierretään maitse.

  Reitin pituus on n. 8 kilometriä ja se on varmuudella melottavissa vain korkean veden aikana. Veto-osuuksia tulee yhteensä n. 500 metriä, mutta ne on raivattu ja tasoitettu. Veto-osuudet voivat tottumattomasta tuntua raskailta, muuten tuulilta suojainen reitti sopii myös aloittelevalle melojalle. Reitti on järkevintä meloa myötävirtaan eli Sääksjärveltä lähtien. Sääksjärven Juurakonlahden ja reitin päätöskohdan, Pukalan Isolahden, välimatka maitse on n. 1,5 km. Isolahdesta voi retkeä vielä jatkaa muualle Pukalajärvelle.
  • Palvelut: Siitijärven tulentekopaikka ja telttailualue (tilaa yhdelle teltalle), lähde Siitinjärven tulentekopaikan läheisyydessä ja Vähä-Musturin tulentekopaikka.

Pukalajärvi

 • Pukalan pohjoisrannan kalliorantojen ja saarien suojassa on mukava meloa. Maaston kulumisen estämiseksi on suositeltavaa nousta maihin vain Roninmaan laavun edustalla olevassa saaressa, jossa on tulentekopaikka ja siltayhteys laavulle, tai Onkisaaressa. Onkisaaressa ei ole palveluja, mutta leiriytyminen on sallittu jokaisenoikeuksin (ymparisto.fi). Metsähallitus on rauhoittanut hallinnassaan olevat Pukalan saaret ja karit vuonna 1968.
 • Jos retken suuntaa muualle Pukalajärvelle, on hyvä huomioida, että suurella selällä tuuli voi puhaltaa hyvin navakastikin.