Retkeilyreitit ja polut

Retkeilijä kiipeää portaita, jotka johtavat sillalta veden yli saaren huipulle. Retkeilijän toisella puolella kasvaa koivu, toisella mänty, ja takana pilkottaa järvi.Pukalan virkistysmetsässä on yhteensä 17 kilometriä merkittyjä retkeilyreittejä. Reitit kulkevat pääosin metsäpoluilla, muutamin paikoin kuljetaan vanhaa metsätien pohjaa. Pukalan alue on paikoin mäkistä.

Reittien lähtöpisteet

Helpointa retki on aloittaa joltakin virkistysmetsän kolmesta pysäköintialueesta: Juurakolta, Siitinjärveltä tai Roninmaalta. Pysäköintialueilla on opastustaulut, joiden karttojen avulla voi suunnitella oman reittinsä. Talvisin vain Juurakon pysäköintialue on aurattu.

Rengasreitit

 • Siitinjärvi - Valkeajärvi - Vähä-Musturi - Ikkala - Siitinjärvi, 6,5 km (pohjoisosa)
  Pohjoisen rengasreitin lähtö- ja päätepiste on Siitinjärven pysäköintialue. Ikkalan kämpän eteläpuolella reitti yhdistyy eteläiseen rengasreittiin. Siitinjärven pysäköintialueelta on myös polkuyhteys Juurakon pysäköintialueelle.
  Pohjoisen rengasreitin maisemat ovat vaihtelevia. Polun kääntyessä Siitinjärveltä länteen Valkeajärvelle sukelletaan rehevän tervaleppäluhdan kautta korpinotkelmaan, jossa voi ihailla mm. hiirenportaita ja muita saniaisia. Välillä polku seuraa rauhallisen järven tai lammen rantaa, toisaalla kuljetaan nuorilla mäntykankailla. Ikkalan kämpän itäpuolella käväistään rehevässä haavikossa. Reitti on merkitty maastoon sinisin maalimerkein.
  • Nähtävää: Lapinrauniot polun varressa, Ikkalan kämpän luoteispuolella.
  • Palvelut: Siitinjärven tulentekopaikka ja telttailualue (paikka yhdelle teltalle), Valkeajärven tulentekopaikka ja laavu sekä Vähä-Musturin tulentekopaikka.
 • Majalahti - Pukala - Iililammi - Iso-Musturi - Neejärvi - Majalahti, 6,0 km (eteläosa)
  Roninmaan pysäköintialue virkistysmetsän eteläosassa on eteläisen rengasreitin lähtö- ja päätepiste. Iso-Musturin itäpäästä on polkuyhteys pohjoiselle rengasreitille.
  Eteläinen rengasreitti seurailee Pukalajärven rantoja. Rantakallioilta avautuu kauniit maisemat järvelle. Rantamaisemat vaihtuvat pohjoiseen mentäessä nuoriksi tai nuorehkoiksi havu- ja sekametsiksi. Iso-Musturista Neejärveen laskevan Rasinojan varressa on rehevämpää lehtomaista kasvillisuutta. Eteläisellä ympyräreitillä on paljon korkeuseroja. Reitti on merkitty maastoon sinisin maalimerkein.
  • Palvelut: Roninmaan laavu ja tulentekopaikka, laavun edustalla olevassa saaressa tulentekopaikka, siltayhteys saareen.

Muut reitit

 • Juurakko - Siitinjärvi, 5,0 km
  Juurakon pysäköintialueelta alkaa Siitinjärven tulentekopaikalle johtava polkureitti. Polku kiemurtelee Siitinjärven rannalle saakka lähinnä nuorissa männiköissä ja mäntysekametsissä. Siitinjärven rannalla on koivikoita ja sadan vuoden ikää tavoittelevia kuusikoita. Neejärvestä Pukalan Isolahteen laskevan puron varressa on huonokuntoinen vanha mylly. Reitti on merkitty maastoon sinisin maalimerkein.
  • Palvelut: Siitinjärven tulentekopaikka.

Melontareitit

Seitsemän veden reitti

 • Reitin lähtöpisteeksi voi valita joko Sääksjärven Juurakonlahden Pukalan virkistysmetsän koillispuolella tai Sääksjärven itäpään Enokunnantien varrella. Sääksjärveltä melotaan helppoon vastavirtaan Enojärveen 300 m pitkin puroa. Enojärven Haukkaniemen länsipuolisesta lahdesta kanootit on vedettävä 300 metrin levyisen kannaksen yli Siitinjärven koillispäähän. Kanootteja vuokraava yrittäjä järjestää sopimuksesta kanooteille autokuljetuksen Enojärven Koivulanlahdesta Siitinjärveen. Siitinjärven lounaiskärjessä on tulentekopaikka, jonka ohitse melotaan puroja pitkin Vähä-Musturiin ja Iso-Musturiin. Rasinoja yhdistää Iso-Musturin Neejärveen. Rasinojan varressa on kaksi lyhyttä veto-osuutta. Neejärvestä lasketaan jälleen puroa pitkin Pukalan Isolahteen. Osuudella on kaksi pientä koskea, jotka kierretään maitse.

  Reitin pituus on n. 8 kilometriä ja se on varmuudella melottavissa vain korkean veden aikana. Veto-osuuksia tulee yhteensä n. 500 metriä, mutta ne on raivattu ja tasoitettu. Veto-osuudet voivat tottumattomasta tuntua raskailta, muuten tuulilta suojainen reitti sopii myös aloittelevalle melojalle. Reitti on järkevintä meloa myötävirtaan eli Sääksjärveltä lähtien. Sääksjärven Juurakonlahden ja reitin päätöskohdan, Pukalan Isolahden, välimatka maitse on n. 1,5 km. Isolahdesta voi retkeä vielä jatkaa muualle Pukalajärvelle.
  • Palvelut: Siitijärven tulentekopaikka ja telttailualue (tilaa yhdelle teltalle), lähde Siitinjärven tulentekopaikan läheisyydessä ja Vähä-Musturin tulentekopaikka.

Pukalajärvi

 • Pukalan pohjoisrannan kalliorantojen ja saarien suojassa on mukava meloa. Maaston kulumisen estämiseksi on suositeltavaa nousta maihin vain Roninmaan laavun edustalla olevassa saaressa, jossa on tulentekopaikka ja siltayhteys laavulle, tai Onkisaaressa. Onkisaaressa ei ole palveluja, mutta leiriytyminen on sallittu jokamiehenoikeuksin (ymparisto.fi). Metsähallitus on rauhoittanut hallinnassaan olevat Pukalan saaret ja karit vuonna 1968.

  Jos retken suuntaa muualle Pukalajärvelle, on hyvä huomioida, että suurella selällä tuuli voi puhaltaa hyvin navakastikin. Pukalasta melontaretkeä voi jatkaa länteen Pukalanjokea Hankajärveen, josta voi tilata kanootteja vuokraavalta yrittäjältä kuljetuksen joko vuonomaiselle Paarlahden reitille tai Asuntilan reitille, jonka päätepisteenä on Teiskon Kirkkojärvi. Lisätietoja näistä reiteistä saa mainitulta yrittäjältä.