Retkeilyreitit ja polut

Reittien lähtöpisteet

Vasikkahaan lintutorneille luontopolkuna kulkeva reitti lähtee Saarentien pysäköintialueelta.

Luontopolut

  • Noin 700 metrin pituinen luontopolku kulkee Saarentien pysäköintipaikalta Vasikkahaan lintutorneille pienen metsikön läpi. Polun varrella on alueen luonnosta kertovia tauluja. Lintutorneilta voi tarkkailla Laajoen suiston linnustoa ja kesäaikaan myös niityllä laiduntavaa karjaa. Reitti ei ole esteetön.