Luontopolkuun tutustuminen

Liimanninkoskella sijaitsee noin 1,4 km:n mittainen, käpymerkein merkitty luontopolku. Polun varrella on kaksi opastaulua, jotka kertovat Liimanninkosken alueesta sekä luonnon erityispiirteistä.

Polun aloituspisteen välittömässä läheisyydessä sijaitsee vanha puimala, jossa on esillä vanhaa, maanviljelykäytössä ollutta esineistöä. Näyttelystä ja esineistöstä kerrotaan puimalan sisällä olevissa opastaulussa. Tila on esteetön.

Luonnossa oppiminen

Joen laidalla kulkee kapea luontopolku rehevässä rantakasvillisuudessa.

Liimanninkosken lehtojensuojelualue soveltuu hyvin koululaisryhmien päiväretki- ja opetuskohteeksi. Liimanninkoskella on mahdollista retkeillä luonnossa, tutustua kulttuuriympäristöön sekä puimalassa olevaan näyttelyyn. Puimalaan on rakennettu pöytä-penkki ryhmä, joten siellä on mahdollista esimerkiksi pitää opetustuokioita, tehdä tehtäviä tai syödä eväitä. Liimanninkoskelle on tehty opetuskäytön tueksi myös ympäristökasvatus- ja luonto-opetusaineistoa, jonka löydät täältä.

Muhosjoella on mahdollista liikkua meloen (osm.fi). Melontakohteena luonnontilainen Muhosjoki on haastava, sillä joessa on paljon kaatuneita puunrunkoja. Puunrunkojen ohitukset maitse voivat olla vaikeita, koska joen penkat ovat jyrkkiä ja herkästi sortuvia.

Muhosjoen hienoin koskiosuus on noin kilometrin mittainen. Se alkaa Suokylän sillalta ja jatkuu Liimanninkosken alapuolelle saakka. Tämän jälkeen joessa ei ole koskia ja se soveltuu rauhalliseen melomiseen. Suojelualueen ulkopuolella jokea on raivattu ja melominen onnistuu Kajaanintielle tai jopa Oulujoelle saakka.

Kesällä Muhosjoen koskiosuudet ovat vähävetisiä ja hyvin kivisiä, jolloin melonta voi olla mahdotonta. Niiden laskeminen edellyttää aina olosuhteiden selvittämistä etukäteen ja aiempaa kokemusta melonnasta.

Kalastus

Liimanninkoskella on mahdollista kalastaa Muhoskylän kalastuskunnan luvilla. Sallittuja kalastusmuotoja ovat perhokalastus ja heittouistelu.

Muut aktiviteetit

  • Hiihto: Liimanninkosken lehtojensuojelualueella ei ole ylläpidettäviä latuja, mutta alueella hiihtäminen on sallittua.
  • Marjastus ja sienestys: Liimanninkosken alueella on mahdollista sienestää ja marjastaa. Alueella kasvaa mm. mustikkaa ja puolukkaa.
  • Lumikenkäily: Kohde soveltuu hyvin lumikengillä liikkumiseen.