Retkeilyreitit ja polut

Reittien lähtöpisteet

Märät pitkospuut lehtien pettämänä.

Karoliinanportaiden luontopolku, 1,5 km, lähtee Vesanto - Viitasaari -tien (659) varrella olevalta pysäköintialueelta.

  • Ajo-ohje pysäköintialueelle
  • Karoliinanportaiden luontopolku, 1,5 km, on merkitty oransseilla maalimerkinnöillä. Osassa polkua on pitkospuita, osassa sorastusta. Polku vie jyrkänteen juurelle, jossa se haarautuu kahteen suuntaan, etelään ja pohjoiseen. Vasemmalle erkaneva pohjoinen haara päättyy Karoliinanportaiden alle. Kalliolle ei tule nousta, sillä jyrkänne on vaarallisen jyrkkä ja sieltä voi irrota kiviä! Reitin varrella on kolme opastaulua, jotka kertovat alueen luonnosta ja historiasta. Taulujen tekstit ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
    • Palvelut: reitillä ei ole palveluita.
    • Nähtävyydet: kalliojyrkänne Karoliinanportaat ja sen alapuolinen lehtomainen vanha metsä.