Retkeilyreitit ja polut

Alueella ei ole varsinaisia reittejä, mutta Järvisen aihkikon läpi kulkevalta tieltä voi käydä kävellen tutustumassa Marasen kämpän pihapiiriin. Alueen maasto on helppokulkuista kangasmetsää.