Asiakaspalvelu ja opastus

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja

Näillä yrityksillä ja tahoilla on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa, ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita.

Ruokailu, ruoanlaitto ja eväiden hankinta

Tulenteko

  • Luonnonsuojelualueella avotulen tekeminen on sallittu vain siihen varatuilla tulentekopaikoilla, joita on alueella 3, joista yhden yhteydessä on laavu.
  • Huomioitava, että avotulen teko maastopalovaroituksen aikana on kielletty.

Kuvassa järven ranta, muutama mänty ja tulentekopaikka.

Juomavesi

  • Pintavesi, kuten järvien, jokien ja purojen vedet, kannattaa puhdistaa ennen juontia, sillä veden laatu vaihtelee alueittain.

Jätehuolto

  • Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Maatuvat jätteet laitetaan käymälään tai kompostoriin ja pieniä määriä puhdasta paperia ja pahvia voi käyttää sytykkeenä. Kaikki muu jäte kannetaan omassa repussa luonnosta pois. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Yöpyminen

  • Lyhytaikainen leiriytyminen on sallittua alueella.

Kuvassa ihminen istuu maassa kuusen alla ja katselee yli pienen suon. Suon takana on louhikkoinen kalliorinne.

Yöpyminen lähiseudulla

Esteettömät palvelut

  • Hiidenvaarassa ei ole esteettömiä palveluita.

Muut palvelut lähiseudulla

Hiidenvaaran esite


Pdf 3,8 Mt (julkaisut.metsa.fi)