Asiakaspalvelu ja opastus

Seitsemisen luontokeskus Ylöjärvellä palvelee Alkkianvuorta koskevissa kysymyksissä ympäri vuoden.

Yhteistyötahojen tarjoamia palveluja alueella

Ruokailu

Tulentekopaikat

Luontopolun lähtöpisteessä on kota. Huomaa, että metsäpalovaroituksen aikana tulenteko on kielletty myös kodassa.

Kuva: Metsähallitus

Juomavesi 

Juomavesi kannattaa tuoda mukana. Alkkianvuorella on lähde, mutta sen veden juomakelpoisuutta ei ole tutkittu. Pintavesi, kuten järvien, jokien ja purojen vedet, on puhdistettava ennen juontia, sillä veden laatu vaihtelee alueittain. Luonnonvesien käyttö juomavetenä on omalla vastuulla.

Jätehuolto

Alueen maastokohteissa ei ole jätteiden keräysastioita, joten jätehuolto on omatoiminen. Tämä tarkoittaa sitä, että retkeilijä ottaa vastuun omista jätteistään tuomalla ne pois maastosta lajitteluun. Maastossa voidaan kuitenkin yleensä kompostoida biojätteet ja polttaa palavat jätteet. Lue lisää roskattomasta retkeilystä.

Käymälät

Alkkianvuorella kodan yhteydessä on kuivakäymälät. 

Yöpyminen

Telttailu

Alueella voi telttailla jokamiehenoikeuksien mukaisesti.

Yöpyminen lähiseudulla

Muista yöpymismahdollisuuksista kannattaa kysyä Parkanon kaupungilta (www.parkano.fi), Kihniön kunnalta (www.kihnio.fi) ja Karvian kunnalta (www.karvia.fi).

Muut palvelut lähiseudulla

Taajaman palvelut Parkanossa 28 km, Karviassa 22 km ja Kihniössä 22 km.