Öjenin sijainti SuomessaPohjanmaa
Vaasa (www.vaasa.fi)
Pinta-ala 26 km², Natura 2000 -alue (1998)
Aluetta hoitaa Metsähallitus.

 

Öjen on Länsi-Suomen oloissa poikkeuksellisen laaja vanhojen metsien suojelukohde. Pääosa alueesta on vanhaa kuusivaltaista havumetsää, joka on paikoin soistunutta. Alueella on merkitty luontopolku, jonka opastustaulut kertovat Öjenin luonnosta, lääkekasveista ja kansanuskomuksista. Öjen sijaitsee Vaasan keskustan lähellä ja sopii hyvin päiväretkikohteeksi.

Öjen kuuluu Natura 2000 -verkostoon ja vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Metsämaisema vaihtelee rehevistä rantalehdoista karuihin kalliomänniköihin. Vanhimmat puut ovat lähes 200 vuotta vanhoja. Viimeisistä hakkuista on kulunut jo useita vuosikymmeniä, mikä näkyy mm. lahopuiden suuressa määrässä ja niillä kasvavassa monipuolisessa kääpälajistossa.

Öjen.Photo:Tuija Warén

Tämän sivun osoite on www.luontoon.fi/ojen

Aluetta hoitaa Metsähallitus, Pohjanmaan Luontopalvelut, osoite: Wolffintie 36 F 13, 65101 Vaasa.

Asiakaspalvelu

Metsähallituksen asiakaspalvelu: merenkurkku(at)metsa.fi, puh. 040 595 5114

Metsähallituksen valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 639 4020

Katso ohje: julkisilla kulkuneuvoilla Öjeniin

Katso ohje: omalla autolla Öjeniin

Retkikartta.fi: Öjen