Otajärven sijainti Suomessa.Länsi-Suomi, Varsinais-Suomi ja Satakunta
Rauma (www.rauma.fi), Pyhäranta (www.pyharanta.fi), Laitila (www.laitila.fi)
Pinta-ala 5,4 km², Natura 2000 -alue (1998), valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelma 1982
Aluetta hoitaa Metsähallitus.

Otajärvi on Suomen parhaita lintujärviä, sillä sen pesimälinnusto on poikkeuksellisen runsas ja monipuolinen. Alueen lintutornit ovat hyviä päiväretkikohteita niin lintujen muuttoaikoina kuin kesäisinkin. Silloin kannattaa myös poiketa Otajärven luontotuvalla, jossa voi tutustua alueen luonnosta kertovaan näyttelyyn.

Ilmakuva Otajärvestä. Kuva: Henry Lehto


Otajärvi on omaleimainen yhdistelmä rehevää lintukosteikkoa ja karua, perinteistä järvimaisemaa. Järven etelä- ja itäosat ovat suurelta osin karut ja kalliorantaiset. Otajärven pohjoispää on puolestaan erittäin rehevää ruovikkoineen ja kaislasaarekkeineen. Otajärven alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon monipuolisen linnustonsa ja suojeltavien luontotyyppiensä ansiosta.

Tämän sivun osoite on www.luontoon.fi/otajarvi

Asiakaspalvelu

Puh. 0206 39 4620
rannikko(at)metsa.fi

Katso ohje: autolla Otajärvelle

Retkikartta.fi: Otajärvi