Retkeilyreitit ja polut

Reittien lähtöpisteet

Luontopolkujen lähtöpiste on Telkkämäen pihapiirin vierestä kulkevan tien toisella puolella. Poluilla on suositeltava kulkusuunta, joka käy ilmi polkujen viitoituksesta. Molempien polkujen värimerkintä maastossa on oranssi. Polut on merkitty alueen karttaan.  
 

Rietulan kierto, 2 km ympyräreitti

Rietulan kierto johdattaa kulkijansa vanhoille kaskialueille ja metsälaitumille, joiden laidoilla kukkivat kaskenpolton historiasta kertovat niittykasvit. 

Sulan maan aikaan, kulkuaika noin 40 minuuttia.
Reitti on helppokulkuinen. Rietulan kierto kulkee osan matkaa laitumella, jonne kuljetaan laidunportaita pitkin.
Jos haluat välttää laitumelle menoa, valitse Laidunkierto, 0,9 km, joka seurailee alku- ja loppumatkasta Rietulan kiertoa.  

Lähtöpiste
Osoite: Kaiturintie 419, Telkkämäen kaskiperinnetilan pysäköintialueen kohdalla tien toisella puolella.

Retkeilyrakenteet
Käymälä sijaitsee Telkkämäen kaskiperinnetilan pysäköintialueen tuntumassa. Opastuskatos sijaitsee pysäköintialueella. Alueella ei ole tulentekopaikkaa.

Reittiselostus
Reitti alkaa aivan Kaiturintien laidasta, jossa on puinen risteysviitta. Rietulan kierron suositeltu kiertosuunta on vastapäivään, joten polku kääntyy heti oikealle ja seurailee perinteistä pisteaitaa. Pian polku sukeltaa lehtipuuvoittoiseen sekametsään. Muutaman sadan metrin päässä on risteys, jossa on mahdollisuus kääntyä oikealle ja valita lyhyempi Laidunkierto, 0,9 km. Rietulan kierto jatkuu eteenpäin laidunportaille. Laidunportaat ovat eräänlaiset kiinteät a-tikkaat, joita pitkin voi kulkea aidan yli ilman porttien tai veräjien avaamista. Polun varrella on useita vanhoja, eri ikäisiä kaskialueita. Laidunnettuna ne pysyvät varsin avoimina ja lehtipuuvaltaisina. Jos kaskialuetta niitetään ja korjataan, se säilyy avoimena niittynä. 
Hieman ennen kuin Rietulan kierto yhtyy takaisin samalle polulle Laidunkierron kanssa, kuljetaan hetken ajan kuusia kasvavan talousmetsän halki. Pian metsä muuttuu taas lehtipuuvaltaisemmaksi ja saavutaan vanhalle pellolle. Sen laidassa on pitkä, suurista lohkareista kasattu kiviraunio. Se on syntynyt luonnonsuojelualueen perustamista edeltäneinä vuosikymmeninä, kun Telkkämäen tilalla tehostettiin viljelyä raivaamalla peltoa konevoimin. Reitin lähtö- ja samalla päätepiste sijaitsee tämän pellon toisella laidalla. 

Huomioitavaa
Rietulan kierto kulkee osan matkaa laitumella, jonne kuljetaan laidunportaita pitkin. Anna eläimille laidunnusrauha. Älä koskaan ruoki eläimiä tai lähesty niitä. Älä vie lemmikkejä, kuten koiria, laitumelle. 

Vihreän kasvillisuuden keskellä on harmaista kivistä kasattu keko.