Ajankohtaista Ulko-Tammiossa

Ulko-Tammion Länsilahden ponttoonilaiturin käyttökieltoon

(Päivitety 30.11.2018)

Ulko-Tammion Länsilahden ponttoonilaituri saattaa aiheuttaa merkittäviä asiakasturvallisuusriskejä huonon kuntonsa vuoksi.
Tämä käyttökielto on voimassa toistaiseksi. Käyttökielto voidaan purkaa, mikäli kohde saadaan kunnostettua turvalliseksi.
Arkkulaituri on normaalisti käytössä, samoin kuin Itälahden laituri.