Yhteistyötahojen tarjoamat palvelut Kärnäkosken linnoituksella

Seuraavat yritykset tai muut yhteistyötahot tarjoavat palveluja Kärnäkosken linnoituksella. Niillä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa, ja ne toteuttavat kestävän luontomatkailun periaatteita (metsa.fi) toimiessaan alueella.