Tekemistä ja näkemistä Örön linnakesaarella

Luonto

Örön luonto on ainutlaatuinen kokonaisuus, joka pitää sisällään runsaasti uhanalaisia kasvi- ja perhoslajeja sekä luontotyyppejä. Örön luonnon monimuotoisuus perustuu saaren sijaintiin eteläisessä ulkosaaristossa sekä hiekasta ja sorasta koostuvan saaren suureen kokoon. Nämä tekijät yhdessä pitkään jatkuneen kulutuksen ansiosta ovat luoneet Örölle runsaasti erilaisia elinympäristöjä, kuten avoimia paahdeketoja sekä rantaniittyjä, joilla viihtyvät useat harvinaiset kasvi- ja perhoslajit. Öröllä onkin runsaasti perhos- ja kasvilajeja, joita ei ole havaittu missään muualla Suomessa.

Ylämaankarjaan kuuluvava nauta saaren perinnemaisemassa. Eläimellä on sarvet ja pitkä karva, joka peittää korvat ja muistuttaa edestä otsatukkaa.

Saaristolaisten aiemmin harjoittama laidunnuskulttuuri käynnistettiin uudelleen perinnemaiseman hoitamiseksi. Oman arvokkaan elinympäristön saarella muodostavat myös pitkät luonnontilaiset hiekka- ja somerikkorannat. Lue lisää Örön luonnosta.

Historia

Örön vaiheikas historia näkyy saarella edelleen monin tavoin. Ennen Saaristomeren kansallispuistoon liittämistä saari on ehtinyt toimia muun muassa saaristolaisten laidunmaana sekä sotilasalueena sadan vuoden ajan, ensi Venäjän vallan ajan Itämeren puolustusketjun linnakkeena ja sittemmin Suomen rannikkotykistön tukikohtana. Linnakesaaren historiallisesti arvokkaimpia kohteita ovat saaren kasarmialueet ja järeät patterit, pohjoiskärjen linnoitteet, kranaatinheitinkukkula, 120 mm patterin rauniot sekä pitkäksi ikäväksi kutsuttu mukulakivitie. Lue lisää Örön historiasta.

Reitit

Örön reitistö tutustuttaa retkeilijän saaren joka kolkkaan. 6" kierros (noin 5,3 km) Örön eteläkärkeen, josta avautuu huikea merimaisema. Matkalla voi tutustua tykkiasemiin, kasarmialueisiin ja puolustusasemiin. 120 mm kierros (noin 5,6 km) suuntautuu saaren pohjoisosiin läpi rantaniittyjen, vanhojen metsien ja avoimen länsirannan. Lisäksi Örössä on 6 km vanhoja mukulakiviteitä, joita pitkin on helppo liikkua paikasta toiseen. Huomioithan kuitenkin, että saarella on vanhoja puolustusrakenteita, jotka on suojattu vaijeriaidoin. Kohde ei ole esteetön.

Pyöräilijä seisoo polkupyörän vieressä mukulakivitien laidalla. Taivaalla poutapilviä, pyöräilijällä kevyet kesävaatteet ja päässä huivi.