Latokartanonkosken luonto

Latokartanonkoski on Kiskonjoen vesistön merkittävin koski. Sitä pidetään myös yhtenä Etelä-Suomen arvokkaimmista koskialueista. Puolen kilometrin matkalla putouskorkeus on lähes 16 metriä. 
Eläimistä alueella tavataan mm. saukkoa, viittä lepakkolajia, vuollejokisimpukkaa, koskikaraa ja harvemmin muun muassa virtavästäräkkiä.

Pienehkö lintu, koskikara kivellä virtaavassa koskessa.

Rantametsässä havaitaan ajoittain merkkejä liito-oravasta, ja laji kuulunee lähialueen pesimälajistoon. Kalalajeista merkittävimpiä ovat lohi, taimen, vimpa ja siika.
Kosken varsilla kasvaa varsin kookkaita puita, esimerkiksi komeita tervaleppiä ja saarnia. Uhanalainen vuorijalava esiintyy myös alueella. Joessa olevat tulvan huuhtomat tervaleppäsaaret ovat alueen erikoisimpia elinympäristöjä. Puulajeista nimenomaan tervaleppä kestää hyvin tulvavettä. Metsät ovat muutenkin monilajisia ja eri-ikäisiä ja mieluisia monille varpuslinnuille.
Latokartanonkosken alue kuluu Kiskonjoen vesistön Natura 2000 -alueeseen.