Tekemistä ja näkemistä Koroistenniemellä

  • Turun Koroistenniemi  oli Suomen tärkein hengellinen ja maallinen keskus 1200-luvulla. Paavi Gregorius IX:n vuonna 1229 antaman kirjeen mukaisesti Suomen hiippakunnan keskus eli piispanistuin siirtyi Koroisiin. Kirkosta on nykyisin jäljellä vain kivijalka. Kirkon ohella niemellä on ollut muita rakennuksia, joista on parhaiten säilynyt piispanpalatsiksi tulkittu kivirakennuksen raunio. Idässä Koroistenniemen sulkee noin 100 metriä pitkä valli ja sen edustalla oleva kuiva vallihauta. Niiden takana on niemeltä katsottuna kirkolle kuulunut Koroisten tila. Vallihaudan itäpuolella on myös havaintoja jo kirkkoa vanhemmasta rautakautisesta asumisesta ja kalmistosta.


Keskiaikaisen kivikirkon perustukset.

Lisätietoja

Retkietiketti

Piirretty kuva, jossa perhe kävelee kesäisellä polulla.

1. Kunnioita luontoa. 

2. Suosi merkittyjä reittejä.

3. Leiriydy vain sallituille paikoille.

4. Tee tulet vain sallituille paikoille.

5. Älä roskaa.

Lue lisää