Tekemistä ja näkemistä Koroistenniemellä

  • Turun Koroistenniemi  oli Suomen tärkein hengellinen ja maallinen keskus 1200-luvulla. Paavi Gregorius IX:n vuonna 1229 antaman kirjeen mukaisesti Suomen hiippakunnan keskus eli piispaninstuin siirtyi Koroisiin. Kirkosta on nykyisin jäljellä vain kivijalka. Kirkon ohella niemellä on ollut muita rakennuksia, joista on parhaiten säilynyt piispanpalatsiksi tulkittu kivirakennuksen raunio. Idässä Koroistenniemen sulkee noin 100 metriä pitkä valli ja sen edustalla oleva kuiva vallihauta. Niiden takana on niemeltä katsottuna kirkolle kuulunut Koroisten tila. Vallihaudan itäpuolella on myös havaintoja jo kirkkoa vanhemmasta rautakautisesta asumisesta ja kalmistosta.


Keskiaikaisen kivikirkon perustukset.

Lisätietoja