Respektera den samiska kulturmiljön

Tecknad bild. En vuxen och ett barn står på kanten av ett fjäll och tittar ner i en dalgång med boplats, renar, ett renstängsel och en sjö.

Vildmarkerna är inte orörda, utan de är samernas hembygd och vardaglig kulturmiljö för de traditionella näringarna och de samiska samhällena.

Den samiska kulturmiljön består av det synliga och det osynliga 

 • Det synliga är byggnadsarvet, fornlämningarna och de vårdbiotoper som de samiska näringarna har gett upphov till (på finska, siida.fi).
 • Traditionen ger landskapet betydelse och överförs från generation till generation i form av berättelser, ortnamn och traditionell samisk musik: jojk, livđe och leuʹdd. 
 • Jojk är nordsamisk musik, livđe enaresamisk och leuʹdd skoltsamisk musik (på finska, oktavuohta.com).

Respektera den samiska kulturmiljön

 • Beakta samernas heliga platser och uppför dig väl. 
  • Man kan till exempel bekanta sig med Ukonsaari (Ukko) i Enare träsk utan att stiga i land på ön och på detta sätt respektera den heliga platsen. 
  • Skada inte kulturmiljön och de kulturarvsobjekt som finns där – se men inte röra.
  • Se inte på kulturmiljön som en gästbok genom att skriva på väggar eller på marken, eller genom att bilda ord eller bygga högar av sten.
  • Låt stenar, konstruktioner och gamla ledmarkeringar vara där de är. 

Beakta hemfriden och lokalbefolkningens särskilda rättigheter

 • Hemfriden gäller hemmet, gården och renfållan på gården. Hemfriden skyddar också ren- och fiskestugor, semesterstugor, privatägda vindskydd och kåtor med tillhörande gårdsområden, och det ska man respektera.
 • Lokalbefolkningen kan ha särskilda rättigheter som kan avvika från dina egna. Lokalbefolkningen har ofta goda grunder för mer omfattande rättigheter när det gäller bland annat terrängtrafik, fiske och jakt. 
 • Följ god sed när du fotograferar på allmän plats. Be om tillstånd om du vill fotografera en person. 

Gör inget som ändrar på landskapet och lämna inga spår efter dig!

Läs mera