Friluftslänkar 

Allemansrätten

Vad är allemansrätten?

Innehåller noggrannare uppgifter om följande teman: röra sig i naturen, vistas i naturen, ta för sig av naturens håvor, göra upp eld, hålla hund och katt, köra utanför allmänna vägar, färdas och vistas på vattenpmråden, fritidsfiske, jakt, allemansrätten i Finland och övriga EU-länder, miljöförvaltningens uppgifter i samband med rekreation och naturturism.

Allemansrätten i Sverige (naturvardsverket.se)
Lagen om friluftslivet i Norge (lovdata.no) - innehåller bl.a. allemansrätten

Vädret och miljöns tillstånd

Meteorologiska institutet (sv.ilmatieteenlaitos.fi)
Foreca (foreca.se)
Väder, HS.fi (hs.fi, på finska)
Varningar och säkerhet (sv.ilmatieteenlaitos.fi)
Vägvädersituationen (fintraffic.fi)
Östersjös isläget (ilmatieteenlaitos.fi), ytvattnets temperatur (ymparisto.fi, på finska) och algsituationen (ely-keskus.fi)
Polleninformation (norkko.fi)
Solens uppgång och nedgång i Finland (moisio.fi) 
Solens uppgång och nedgång samt skymningstimmar (gaisma.com, på engelska) - Lokala uppgifter om Finland och övriga världen
Konventeringen av vädervariabler (sv.ilmatieteenlaitos.fi)
Norrskensprognos och norrskenskarta över Europa (gi.alaska.edu/AuroraForecast, på engelska) 
Allvarliga världsomfattande väderfenomen (severe.worldweather.wmo.int, på engelska)

Anvisningar

Nödcentralsverket (112.fi)
Sjösäker paddling (melontajasoutuliitto.fi, på finska)
Paddlingsguide (melonta.wasalab.com, på finska)
Förnuftigt på sjön (viisaastivesilla.fi, på finska)
Skydda dig mot blixten (ilmatieteenlaitos.fi, på finska)
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (spek.fi, på finska)

Kartor

Lantmäteriverkets kartplats (kansalaisen.karttapaikka.fi)
Karttakeskus (karttakeskus.fi, på finska)
Vägkartor (på finska, tieh.fi)
Karttaikkuna (mapline.fi, på finska)
Google Maps - Kartor (maps.google.com)
Sjökort (traficom.fi)
Pdf-broschyrer över utflyktsmål (julkaisut.metsa.fi)

Vandrarens kommunikationsmedel

Hörbarhet för Telia gsm (telia.fi)
Hörbarhet för Elisas gsm (elisa.fi, på finska)
Hörbarhet för DNA Finlands gsm (dna.fi, på finska)

Almänna kommunikationer

VR:s tidtabeller (vr.fi)
Matkahuoltos tidtabeller (matkahuolto.fi)
Expressbussarnas tidtabeller (expressbus.fi)
Finnairs tidtabeller (finnair.com)
Skärgårdshavets förbindelsefartygstrafik samt rutter och tidtabeller (ely-keskus.fi)
Matka.fi:s tidtabeller (opas.matka.fi)

Rekreationsområdesföreningar

Hämeen virkistysalueyhdistys ry (hameenvirkistysalueyhdistys.fi, på finska)
Päijänteen virkistysalueyhdistys ry (paijanteenvirkistysalueyhdistys.fi, på finska)
Pirkanmaan virkistysalueyhdistys ry (pirkanmaanvirkistysalueyhdistys.fi)
Saimaan virkistysalueyhdistys ry (saimaanvirkistysalueyhdistys.fi, på finska)
Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry - Föreningen Nylands friluftsområden rf (uuvi.fi)

Friluftsorganisationer i Finland

Suomen Latu (suomenlatu.fi, på finska)
Suomen Kiipeilyliitto (climbing.fi, på finska) 
Finlands Paddling och Roddförbund (melontajasoutuliitto.fi, på finska)
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter (scout.fi)

Friluftsliv i övriga Norden

Sverige

Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)
Sveriges nationalparker (sverigesnationalparker.se)
Utsidan (utsidan.se) - Stor svensk friluftsportal
Svenska Turistföreningen (svenskaturistforeningen.se)
Scouterna (scouterna.se)

Norge

Statskog (Norge) (statskog.no, på norska och på engelska) - Norges forststyrelse
Den Norske Turistforening (dnt.no, på norska och på engelska)
Fjellforum (fjellforum.no, på norska)
FNF (fnf-nett.no) - Norskt forum för natur och friluftsliv

Danmark

Naturnet.dk (naturstyrelsen.dk, på danska och på engelska) - Danska naturstyrelsen
Ud i naturen - Natursstyrelsen (naturstyrelsen.dk, på danska)

Island

The Iceland Touring Association (fi.is, på engelska) - Isländsk turistförening
Útivist (utivist.is, på engelska) - Isländsk friluftsorganisation
 

Friluftsliv i övriga världen

Vandrarens webbsida (utsidan.se) - Information från många Europeiska länder
Natural England (naturenet.net, på engelska) - Information om Englands friluftsområden
European Ramblers Assosiation (era-ewv-ferp.com, på engelska) - Långa vandringsleder i Europa

Friluftsforum

Backpacking.net (backpacking.net, på engelska)
Fjellforum (fjellforum.no, på norska)
Friluftsliv.se (på svenska) - En mötesplats för dig som gillar vandring, fjäll, natur, äventyr och friluftsliv
Melonta (groups.google.com, på finska) - Paddlingsforum på finska
Outdoorsmagic (outdoorsmagic.com, på engelska)
Vaellusnet (vaellusnet.com, på finska) - Friluftsforum på finska
Vaellusturinat (vaellusnet.com, på finska) - Friluftsforum på finska
Utsidan (utsidan.se) - Friluftsforum på svenska

Lagstiftning

Statens författningsdata Finlex (finlex.fi)

Övriga nätsidor

Biomi.org (biomi.org, på finska och engelska) Privat webbsida om biologi.
Den virtuella floran (linnaeus.nrm.se)
Finlands nordiska natur (oulu.fi, på finska och engelska)
Friluftsliv, friluftsutrustning och friluftstips (staffansandberg.se)
geologia.fi (geologia.fi)
Lapplands turistportal (laplandfinland.com, på finska och engelska) - Mångsidig information om Lappland och Lapplands turistservice
Webbutställningen Man seglade på den blå Saimen (riihisaari.info, på finska) - Sidor som presenterar båttrafikens historia på insjöarna.
NaturPlats (naturplats.com) - Privat webbsida om naturen
Patikka.net (patikka.net, på finska) - Erfarenheter från friluftsliv, fotografering och stugor i Lappland
Pinkka (helsinki.fi, på finska) - nätbaserad studieomgiving som stöd vid identifiering av organismer och habitat
Stundars virtuella tidsresa (stundars.img.fi)
Suomi kaikille (suomikaikille.fi - Funktionshindrad turism, på finska)
Uppgifter om Finska vikens och Skärgårdshavets vrak (hylyt.net, på finska)
Vaellus ja retkeily (vaell.us, på finska) - Privata webbsidor, mycket information om friluftsliv, samt diskussionsforum.

Nya länkar

Föreslå nya länkar med responsblanketten.