Utrustning för paddlingsturer


Kanotens grundläggande utrustning

 • paddel/paddlar, inklusive reservpaddel
 • kapell  
 • rep och handtag eller liknande i fören och aktern
 • tömningspump, öskar eller annat tömningsredskap.

När man paddlar med en öppen kanot i förhållanden där det är sannolikt att kanoten fylls av vatten, ska så pass bärande pontoner ha fästs i kanoten att kanoten behåller din paddlingsduglighet även när den är vattenfylld.

Tre paddlar lutar mot den gamla träväggen.

Paddlarens utrustning


Paddlaren ska alltid använda en lämplig CE-märkt paddlingsväst, livbälte eller flytväst. Paddlingsdräkten ska vara lämplig för förhållandena. Övrig utrustning:

 • reservkläder i vattentät förpackning
 • hjälm för forspaddling och andra situationer där omständigheterna så kräver
 • paddelflottör
 • visselpipa eller annan apparatur för ljudsignalering
 • kompass och karta
 • telefon i en vattentät förpackning i händelse av en nödsituation
 • första hjälpen-väska
 • vitt ljus i mörker
 • paddelhållare
 • solglasögon och mössa
 • torr- eller våtdräkt i kalla förhållanden


All ovannämnd utrustning ska vara hel och en säker hantering av dessa ska ha övats på förhand. Dessutom ska paddlaren se till att han eller hon syns i alla väderförhållanden och i mörker. Synligheten tryggas till exempel med hjälp av reflexer och kläder eller vimplar i bjärta färger.

Källa: Meripartioryhmä inom Finlands Scouter och Sjörådet (FiSSc): Säkerhetsbestämmelser och -direktiv för scoutverksamhet till sjöss

Underhåll av paddlingsutrustningen


Det lönar sig att alltid underhålla paddlingsutrustningen efter varje användning, eftersom underhåll och varsam hantering gör att utrustningen håller längre.

Kanoter ska alltid hanteras varsamt på land och man ska se till att det inte finns stenar eller grenar under kanoten eftersom de kan medföra punktbelastning som knäcker kanoten. Man får inte sitta i en kanot på land.

Torka av och inspektera alltid kanoten efter varje användning. Sprickor och djupa repor ska genast lagas. Rengör och torka också av flytvästar, kapell och annan utrustning eftersom våt utrustning snabbt börjar mögla. Lämna inte utrustningen i solljus eftersom det gör plaststrukturen skör och får färgen att blekna.

Källa: Finlands Paddlings- och Roddförbund rf Lär dig att paddla – läromaterial för grundkurs i paddling

Läs mer